Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK)

Został powołany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w kwietniu 2003 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastąpił działający od 2002 roku Branżowy Punkt Kontaktowy.

Podstawowym celem działalności RPK jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Programów Ramowych UE, obecnie Programu Horyzont 2020, dotyczącego badań i innowacji.

W latach 2007-2013 w ramach 7. Programu Ramowego przeprowadziliśmy 190 szkoleń, w których wzięło udział 2855 osób. Udzieliliśmy 1700 konsultacji. Byliśmy współorganizatorami/parterami w 42 szkoleniach/seminariach/spotkaniach, w których uczestniczyło 1418 osób.

Zasięg naszego wsparcia obejmuje głównie województwo warmińsko-mazurskie. Współpracujemy również z pozostałymi Regionalnymi Punktami Kontaktowymi z całego kraju oraz z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Zadania RPK:

  • udzielanie informacji o strukturze i zadaniach Programu Ramowego Horyzont 2020
  • organizacja szkoleń, prezentacji i warsztatów na temat możliwości uczestnictwa i realizacji projektów
  • konsultacje i doradztwo w przygotowaniu wniosków projektowych
  • rozpowszechnianie informacji o aspektach prawnych, praktycznych wskazówek, terminach i zasadach składania  wniosków
  • udzielanie porad w trakcie trwania projektów
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych
  • udział w negocjacjach i realizacji kontraktów
  • współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz innymi Punktami
  • informowanie o innych programach i inicjatywach Unii Europejskiej