"Międzynarodowa wymiana pracowników– projekty MSCA RISE”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na szkolenie: 

"Międzynarodowa wymiana pracowników– projekty MSCA RISE”

które odbędzie się 16/01/2020 (czwartek);
Miejsce: Hotel HP Park, ul. Warszawska  119, 10-701 Olsztyn
w godzinach: 11:00-14:30

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą złożyć wniosek w ramach konkursu Research and Innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2020. Konkurs będzie otwarty do 28 kwietnia 2020 r.

Research and Innovation Staff Exchange Marie Skłodowskiej-Curie (RISE) ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się do rozwoju innowacji. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum.

Program szkolenia:

11.00 - 11.30       Rejestracja
11.30 - 12.15      Podstawy MSCA RISE - Koncepcja, korzyści, zasady i działania.
12.15 - 12.30       Dotychczasowe konkursy RISE – statystyki
12.30 – 13.00     Przerwa
13.00 - 14.00     Jak przygotować wniosek RISE?
14.00 – 14.15     Umowa konsorcjum, umowa grantowa. Dofinansowanie z MNISW.
14.15 – 14.30     Pytania i dyskusja

Limit miejsc: 
30
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie zostało zakończone.