Rozpocznij płatny staż w Institut Barcelona d’Estudis Internacionals!

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) zachęca do składania aplikacji na płatne staże. Każdy staż wymaga 120 godzin, może być zorganizowany w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin i może odbywać się zdalnie. Wybrani kandydaci wniosą wkład do projektu badawczego ENGAGE (Envisioning a New Governance Architecture for a Global Europe), finansowanego z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. ENGAGE obejmuje 13 uniwersytetów i instytutów badawczych z całej Europy i jest kierowany przez ESADE. IBEI prowadzi pakiet roboczy dotyczący wyzwań związanych z dopuszczalnością działań zewnętrznych UE.

Kandydaci powinni posiadać co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki lub innych powiązanych dziedzin i mieć zainteresowania w kierunku polityki zagranicznej UE, a najlepiej studiować lub ukończyć studia magisterskie w tych dziedzinach. Biorąc pod uwagę, że badanie koncentruje się na parlamentach w państwach członkowskich UE, poszukiwani są kandydaci którzy potrafią czytać w jednym z następujących języków: włoskim, francuskim, polskim, fińskim, estońskim, słowackim, węgierskim, greckim i bułgarskim. Ponadto niezbędna jest płynna znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Na tym stanowisku wymagane są również doskonałe umiejętności analityczne i umiejętność wnoszenia wkładu we wspólne projekty badawcze. Wybrani kandydaci nie muszą mieć siedziby w Barcelonie.

Wynagrodzenie jest współmierne do podobnych stanowisk stażowych w IBEI. Planowana data rozpoczęcia to 1 listopada 2021 r.

Zgłoszenia należy składać do 18 października 2021 r.

Dokumenty aplikacyjne należy zapisać jako jeden dokument PDF i przesłać do Carlosa Sancheza na adres: csanchez@ibei.org

Aplikacja powinna zawierać:

● List motywacyjny (1 strona).

● Aktualne CV zawierające nazwiska dwóch osób mogących wystawić referencje.

Więcej informacji tutaj.