Jak napisać dobry wniosek w konkursie Twinning z Programu Horyzont 2020?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie:

pt.  „Jak napisać dobry wniosek w konkursie Twinning z Programu Horyzont 2020?”

które odbędzie się: 28.09. (piątek) w godz. 10:00– 13:30 w Hp Park
al. Warszawska 119

 

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski projektowe w konkursie TWINNING, którego celem jest wzmocnienie potencjału instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na co szczególnie zwrócić uwagę podczas przygotowania wniosku projektowego składanego w konkursie TWINNING w programie HORYZONT 2020. Zostaną również przedstawione ogólne zasady konkursu oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowywania poszczególnych części wniosku.

Ostatnia część szkolenia będzie poświęcona konkursowi ERA Chairs, któryma na celu wsparcie instytucji dla umożliwienia przyciągania i utrzymania wybitnych naukowców w wybranej dziedzinie badań oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości.

Szkolenie poprowadzi Pan Wojciech Adamiak, Ekspert z KPK PB UE, IPPT PAN, Warszawa.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM

 

Godzina

Obszar/temat działania

Prowadzący

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 - 10:05

Powitanie

Agnieszka Murzec-Wojnar, RPK Olsztyn

10:05 - 11:05

Ogólne zasady przygotowania projektu Twinning - na co szczególnie zwrócić uwagę w poszczególnych fragmentach wniosku

 

 

Wojciech Adamiak, KPK IPPT Warszawa

11:05 - 11:30

Omówienie Części Administracyjnej i Części Merytorycznej wniosku w

nawiązaniu do Work Programme 2018-2020

11:30 - 12:00

Przerwa

 

12:00 - 12:30

Rola koordynatora i partnerów w projekcie - przykłady dobrych praktyk
Participant Portal, czyli gdzie szukać dokumentacji konkursowej

 

Wojciech Adamiak, KPK IPPT Warszawa

12:30 - 13:00

Krótkie omówienie konkursu ERA Chairs – ogólne zasady

13:00 - 13:30

Dodatkowe pytania i odpowiedzi

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół RPK PB UE

Limit miejsc: 
25
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie zostało zakończone.