Konkurs w ramach projektu COFUND

TEAGASC (the Agricultural and Food Development Authority) - Urząd ds. Rolctwa i Rozwoju Żywności w płączeniu z innymi organizacjami na całym świecie (badania, przemysł, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządeowe) otworzyło możliwość aplikowania dla doświadczonych naukowców (stopień dr. lub minimum 4letnie doswiadczenie naukowe) na staże naukowe. 

Staże trwać będą 36 miesięcy, w tym 18 miesięcy poza Irlandią potem następuję powrót do TEAGASC na kolejne 18 miesięcy. 

Temat badawczy dowolny. 

Roczne wynagrodzenie brutto w wysokości 51 717 EUR (w przypadku braku dodatku rodzinnego) lub 56 306 EUR (jeśli dodatek rodzinny zostanie wypłacony). Koszty badań będą również finansowane.

Termin na zgłoszenie chęci aplikowania - 1 października 2018

Termin złożenia pełnej aplikacji - 20 listopada 2018

Szczegóły tu: https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/research-leaders-2025/

Zachęcamy do aplikowania!