Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie


  
 

 

Wydział Rolnictwa I LEŚNICTWa

KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

ZESPÓŁ CHEMII ŚRODOWISKA

 

 

Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje


Dzisiaj jest

dr inż. Radosław Piotr Szostek

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

doktor nauk rolniczych dyscyplina naukowa:
ochrona i kształtowanie środowiska
specjalność: chemia środowiska
 UWM w Olsztynie

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 39 76
Email:
radoslaw.szostek@uwm.edu.pl

 Publikacje      Referaty i postery

 

rozprawa doktorska: Reakcja wybranych roślin uprawnych na zanieczyszczenie gleby fluorem
UWM Olsztyn, 2013 r. promotor pracy: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko


PUBLIKACJE

 1. ROLKA E., SZOSTEK R. 2016. Metody wykorzystywane w remediacji gleb zanieczyszczonych rtęcią. [W] Rtęć w środowisku: identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. red. Lucyna Falkowska  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego:  151-159.

 2. SZOSTEK R., CIEĆKO Z. 2015. Effect of soil contamination with fluorine on the content of phosphorus in biomass of crops. Journal of Elementology 20(3): 731-742. (JCR)

 3. SZOSTEK R., CIEĆKO Z. 2015. Impact of soil contamination with fluorine on the content of potassium in the biomass of crops. Acta Agrophysica 22(1): 115-124.

 4. SZOSTEK R., CIEĆKO Z., WALCZAK M., SWIONTEK-BRZEZINSKA M. 2015. Microbiological and enzymatic activity of soil after pollution with fluorine. Polish Journal of Environmental Studies 24(6): 2641-2646. (JCR)

 5. SZOSTEK R., CIEĆKO Z. 2014. Content of fluorine in biomass of crops depending on soil contamination by this element. Fluoride 47(4): 294-306. (JCR)

 6. WYSZKOWSKI M., CHEŁSTOWSKI A., CIEĆKO Z., SZOSTEK R. 2014. Long-time effect of hard coal ash on the content of some elements in soil. J. Ecol. Eng. 15(1): 55-60.

 7. ROLKA E. GRZYBOWSKI Ł. CIEĆKO Z., SZOSTEK R., RACHUBA A. 2013. Reakcja łubinu żółtego na zanieczyszczenie gleby rtęcią. Monografia pod red. L. Falkowskiej, pt. Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego: 119-128.

 8. CIEĆKO Z., MIERZEJEWSKA A., ŻOŁNOWSKI A.C., SZOSTEK R. 2012. Influence of foliar nitrogen and magnesium fertilization on concentration of ash micronutrients in potato tubers. Ecol. Chem. Eng. A, 19(7): 677-688.   DOI: 10.2428/ecea.2012.19(07)067

 9. CIEĆKO Z., ŁOPIEŃSKI W., SZOSTEK R. 2011. Wpływ ścieków z zakładu przetwórstwa owoców i warzyw na plon i skład chemiczny runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 565: 37-43.

 


REFERATY I POSTERY

 1. ROLKA E., GRZYBOWSKI Ł., CIEĆKO Z., SZOSTEK R. 2015. Wpływ zanieczyszczenia gleby rtęcią na plonowanie i skład chemiczny kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba) Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie” 10.09.2015 Warszawa. 157

 2. ROLKA E., GRZYBOWSKI Ł. CIEĆKO Z., SZOSTEK R., RACHUBA A. 2013. Reakcja łubinu żółtego na zanieczyszczenie gleby rtęcią. Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka” Gdynia: 37.

Ostatnia aktualizacja: