Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     english

Dydaktyka w Katedrze Chemii Środowiska

 

 

Realizowane przedmioty - studia stacjonarne i niestacjonarne:

 

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Rolnicze zanieczyszczenia środowiska    - studia I stopnia, II rok - prof dr hab. Wiera Sądej, dr hab. inż. Andrzej C. Żołnowski

 • Monitoring środowiska    - I stopnia, II rok - prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, dr inż. Elżbieta Rolka

 • Technologie oczyszczania wody i ścieków     - studia I stopnia, III rok - dr inż. Alojzy Wojtas, dr inż. Zbigniew K. Mazur

 • Technologie utylizacji odpadów     - studia I stopnia, III rok - prof dr hab. Wiera Sądej

 • Technologie neutralizacji i odzysku odpadów przemysłu organicznego     - studia I stopnia, III rok - dr inż. Alojzy Wojtas

 • Zagospodarowanie ścieków     - studia I stopnia, III rok - dr inż. Zbigniew K. Mazur

 • Cybernetyka ekologiczna     - studia I stopnia, III rok - dr inż. Alojzy Wojtas

 • Ocena oddziaływania na środowisko     - studia I stopnia, IV rok - dr inż. Alojzy Wojtas, mgr inż. Milena Kosiorek

 • Seminarium inżynierskie     - studia I stopnia, III i IV rok - prof dr hab. Wiera Sądej

 • Inwestycje ekologiczne     - studia I stopnia, IV rok - dr inż. Alojzy Wojtas

 • Monitoring środowiska     - studia II stopnia, I rok - prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, dr inż. Elżbieta Rolka

 • Wymagania ochrony środowiska w przedsiębiorstwie     - studia II stopnia, IV rok - dr hab. inż. Andrzej C. Żołnowski

 • Zanieczyszczenia produktów rolniczych     - studia II stopnia, I rok - prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, dr inż. Elżbieta Rolka

 • Seminarium magisterskie     - studia II stopnia, I i II rok - prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski

KIERUNEK ROLNICTWO

 • Przechowalnictwo produktów rolniczych     - studia I stopnia, IV rok - dr hab. inż. Andrzej C. Żołnowski   (pdf) -

 • Towaroznawstwo rolnicze     - studia II stopnia, I rok - dr hab. inż. Andrzej C. Żołnowski

 • Monitoring środowiska przyrodniczego     - studia II stopnia, II rok - prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, dr inż. Elżbieta Rolka

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 • Monitoring środowiska     - studia II stopnia, II rok - prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski

KIERUNEK OGRODNICTWO

STUDIA DOKTORANCKIE

 • Monitoring środowiska     - studia III stopnia, I rok - prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski