Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Badania w Katedrze Chemii Środowiska

 

     Badania realizowane w Katedrze Chemii Środowiska koncentrują się głównie na następującej tematyce:

 • monitoring i neutralizacja zanieczyszczeń w środowisku,

 • możliwości ograniczenia wpływu pierwiastków śladowych i substancji ropopochodnych na gleby i rośliny,

 • ocena przydatności kompostów z nieselekcjonowanych odpadów komunalnych do przyrodniczego wykorzystania,

 • oddziaływanie kompostów z osadów ściekowych i odpadów komunalnych na skład chemiczny biomasy oraz właściwości gleb,

 • badania nad ekologicznymi skutkami nawożenia,

 • wpływ nawozów na plonowanie i relacje między niektórymi jonami w roślinach.

    Szczególną rolę w doświadczeniach realizowanych przez Katedrę Chemii Środowiska odgrywają badania interdyscyplinarne, realizowane w minionych latach i obecnie we współpracy z wieloma jednostkami krajowymi, w tym głównie z Katedrą Mikrobiologii UWM w Olsztynie, Katedrą Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Katedrą Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie oraz ośrodkami zagranicznymi z państw ościennych: Katedrą Chemii Rolnej i Uprawy Roślin Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja), Katedrą Chemii Rolnej Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej w Gorkach (Białoruś), Zakładem Higieny Ogólnej z Cyklem Ekologii Riazańskiej Państwowej Akademii Medycznej im. I.P. Pawłowa (Rosja), Katedrą Ekonomiki Rolnictwa Riazańskiego Uniwersytetu Agrotechnologicznego im. P.A. Kastycheva (Rosja) i Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja). Owocem współpracy międzynarodowej jest wydanie w języku rosyjskim dwóch książek pt. „Niejtralizacija zagriaznjennych poczw” i „Praktika riekultiwacji zagriaznjennych ziemiel”.

     W ostatnich latach pracownicy Katedry Chemii Środowiska uczestniczyli w realizacji następujących tematów badawczych:

 • grant MNiSW nr 2P06S01628 pt. „Rola substancji organicznej i mineralnej w łagodzeniu skutków zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi”,

 • grant NCN nr N N N305 305340 pt. „Możliwości ograniczenia wpływu oleju opałowego na gleby i rośliny”,

 • grant MNiSW nr 2P06R11229 pt. „Wpływ kompostów z osadów ściekowych i odpadów komunalnych na produkcję i skład chemiczny biomasy oraz właściwości gleb użytkowanych rolniczo”,

 • grant MNiSW nr 2P06S00727 pt. „Ocena przydatności kompostów z nieselekcjonowanych odpadów komunalnych do przyrodniczego wykorzystania”,

 • grant MNiSW nr N N305 2258 33 pt. „Opracowanie biochemicznego wskaźnika jakości gleb”,

 • grant MNiSW nr N N305 1059 33 pt. „Wykorzystanie kompostu, zeolitu i tlenku wapnia w łagodzeniu skutków zanieczyszczenia gleby chromem”,

 • grant uczelniany nr 522.1004.0204 pt. „Ocena następczego działania melioracyjnych dawek popiołów z węgla kamiennego na glebę i ruń pastwiska”,

 • grant uczelniany nr 522.1004.0206 pt. „Wykorzystanie iłu, wapnia, węgla drzewnego i siarki do neutralizacji gleb zanieczyszczonych rtęcią”,

 • grant uczelniany nr 522.1004.0205 pt. „Przemiany i straty azotu w glebach mineralnych intensywnie użytkowanych rolniczo”,

 • grant wydziałowy nr 528.1004.0880 pt. „Reakcja wybranych roślin uprawnych na zanieczyszczenie gleb fluorem”,

 • grant wydziałowy nr 528.1004.0881 pt. „Oddziaływanie zanieczyszczenie gleby fluorem na jakość białka roślin”,

 • temat własny nr 522.1004.202 pt. „Neutralizacja skażeń gleb i utylizacja odpadów”,

 • temat statutowy nr 528.1004.804 pt. „Badania nad rolniczymi i ekologicznymi skutkami nawożenia”,

 • temat statutowy nr 528.1004.805 pt. „Monitoring i neutralizacja zanieczyszczeń w środowisku”.