Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Oryginalne prace twórcze pracowników Katedry Chemii Środowiska

(od  2000 roku)

 

rok 2018

 1. Radziemska M., Mazur Z., Vaverkova M.D., Repliński M. 2018. Evaluation of the addition of immobilizing agents on selected physicochemical properties of soil contaminated with heavy metals. Polish Journal of Soil Science, 51 (1): 59-69
 2. Radziemska M., Koda E., Vaverkova M.D., Gusiatin Z.M., Cerda A., Brytnicki M., Mazur Z. 2018. Soils from an iron and steel scrap storage yard remediated with aided phytostabilization. Land Degradation & Development: 1-10
 3.  Radziemska M., Vaverkova M.D., Adamcova D., Brtnicky M., Mazur Z. 2018. Valorization of fish waste compost as a fertilizer for agricultural use. Waste and Biomass Valorization: 1-9
 4. Rolka E., Berk P., Klach-Chęcmanowska M., Kosiorek M., Żołnowski A.C. 2018. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych jako potencjalne źródło metali ciężkich w glebach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, 169 (49): 93-108
 5. Rolka E., Szostek R., Grzybowski Ł., Ciećko Z. 2018. The uptake and translocation of Mercury in plants of white cabbage (Brassica oleracea var. capitata f. alba) grown in soil contaminated with this element. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (6): 3896-3905
 6. Vaverkova M.D., Adamcova D., Radziemska M., Voberkova S, Mazur Z., Zloch J. 2018. Assessment and evaluation of heavy metals removal from landfill leachate by Pleurotus ostreatus. Waste and Biomass Valorization, 9 (3): 503-511
 7. Vaverkova M.D., Zloch J., Adamcova D., Radziemska M., Boas Berg A., Mazur Z. 2018. Does the addition of soil amendments have a positive influence on landfill soils? Polish Journal of Soil Science, 51 (2): 217-228
 8. Vaverkova M.D., Adamcova D., Radziemska M., Zloch J., Brtnicky M., Sindelar O., Maxianova A., Mazur Z. 2018. Ecotoxicity of In-Situ produced compost intended for landfill restoration. Environments, 5 (11): 1-9

 

rok 2017

 1. Borowik A., Wyszkowska J., Wyszkowski M. 2017. Resistance of aerobic microorganisms and soil enzyme response to soil contamination with Ekodiesel Ultra fuel. Environmental Science and Pollution Research, 24 (31): 24346-24363
 2. Grzegorzewski K., Ciećko Z., Szostek R. 2017. Influence of mineral fertilisation on the yield and macroelement content in sugar beet. Acta Agrophysica, 24 (2): 221-237

 3. Kosiorek M., Wyszkowski M. 2017. Content of Organic Carbon, Total Nitrogen and Available Forms of Macronutrients in Soil Contaminated with Cobalt. Journal of Elementology, 22(4): 1427-1437

 4. Kosiorek M., Wyszkowski M. 2017. Effect of manure, clay, charcoal, zeolite, and calcium oxide on some properties of soil contaminated with cobalt. Soil Science Annual, 68(3): 149-154
 5. Wyszkowski M. 2017. Effect of contamination with copper and mineral or organic amendments on the content of trace elements in soil. Environment Protection Engineering, 43(4): 165-175

 6. Wyszkowski M., Modrzewska B. 2017. Effect of Neutralising Substances on the Total Content of Trace Elements in Soil Contaminated With Zinc. Journal of Elementology, 22 (4): 1439-1451

 7. Radziemska M., Mazur Z. 2017. Chemical composition of spring rapeseed grown in copper-contaminted soil amended with halloysite and zeolite. Journal of Ecological Engineering, 18 (2), s. 38-43

 8. Radziemska M., Vaverkova M.D., Mazur Z. 2017. Pilot Scale Use of Compost Combined with Sorbents to Phytostabilize Ni-Contaminated Soil Using Lolium perenne L. Waste and Biomass Valorization: 1-11

 9. Radziemska M., Wyszkowski M. 2017. Using compost, zeolite and calcium oxide to limit the effect of chromium (III) and (VI) on the content of trace elements in Plants. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65 (2): 709-719

 10. Szostek R., Ciećko Z. 2017. Effect of soil contamination with fluorine on the contents of calcium and magnesium in the biomass of crop plants. Fluoride, 50 (1): 41-58

 11. Szostek R., Ciećko Z. 2017. Effect of soil contamination with fluorine on the yield and content of nitrogen forms in the biomass of crops. Environmental Science and Pollution Research, 24: 8588-8601

 12. Wyszkowski M., Sivitskaya V. 2017. Zawartość azotu w glebach zanieczyszczonych olejem opałowym po aplikacji substancji neutralizujących. Przemysł Chemiczny, 96 (12): 2550-2554

 

rok 2016

 1. KOSIOREK M., MODRZEWSKA B., WYSZKOWSKI M. 2016. Levels of selected trace elements in Scots pine (Pinus sylvestris L.), silver birch (Betula pendula L.) and Norway maple (Acer platanoides L.) in an urbanized environment. Environmental Monitoring and Assessment, 188: 598, 1-13. IF: 1.633. DOI: 10.1007/s10661-016-5600-0.

 2. PRZYBYLIŃSKA P.A., WYSZKOWSKI M. 2016. Environmental contamination with phthalates and its impact on living organisms. Ecological Chemistry and Engineering S, 23(2): 347-356. IF: 0.552. DOI: 10.1515/eces-2016-0024.

 3. WYSZKOWSKI M., MODRZEWSKA B. 2016. Development of the selected properties of zinc-contaminated soil following an addition of neutralising substances. Polish Journal of Soil Science, 49(2): 101-109. DOI: 10.17951/pjss/2016.49.2.101.

 4. WYSZKOWSKI M., SIVITSKAYA V. 2016. Some properties of soil contaminated with fuel oil after application of different substances. Polish Journal of Natural Sciences, 31(4): 511-518.

 5. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M., DYNOWSKI P., MAZUR Z., BAZYDŁO M. 2016. Quality of water in the road drainage systems in the Warsaw agglomeration, Poland. Water. 8(10): 429. IF: 1.687. DOI: 10.3390/w8100429

 6. HERCER M., WYSZKOWSKI M., MODRZEWSKA B. 2016. Impact of traffic on the content of trace elements in soils along State Road 53 (Poland). Fresenius Environmental Bulletin. 25(3): 719-731. IF: 0.372

 7. KOSIOREK M. WYSZKOWSKI M. 2016. Selected properties of cobalt-contaminated soil following the application of neutralising substances. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 27(1): 22-25. DOI: 10.1515 /OSZN-2016-0006

 8. KOSIOREK M., WYSZKOWSKI M. 2016. Effect of neutralising substances on selected properties of soil contaminated with cobalt. Journal of Ecological Engineering. 17(3): 193-197. DOI: 10.12911/22998993/63337

 9. MAZUR Z., MAZUR T. 2016. The influence of long-term fertilization with slurry, manure and NPK on the soil content of trace elements. Journal of Elementology. 21(1): 131-139 IF: 0.719. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.517

 10. MODRZEWSKA B., KOSIOREK M., WYSZKOWSKI M. 2016. Content of some nutrients in Scots pine, silver birch and Norway maple in an urbanized environment. Journal of Elementology, 21(1): 149-157. IF: 0.719 DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.845

 11. RADZIEMSKA M., FRONCZYK J, MAZUR Z., VAVERKOVA M. 2016. Oddziaływanie transportu kolejowego na zanieczyszczenie gleb i Pleurozium schreberi metalami ciężkimi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. I(1): 45-57. DOI: 10.14597/infraeco.2016.1.1.004

 12. RADZIEMSKA M., JEZNACH J., MAZUR Z., FRONCZYK J., BILGIN A. 2016. Ocena wpływu materiałów reaktywnych na zawartość wybranych pierwiastków w gorczycy sarepskiej uprawianej na glebie zanieczyszczonej miedzią. Journal of Water and Land Development. 28(1): 53-60. DOI: 10.1515/jwld-2016-0006

 13. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2016. Content of selected heavy metals in Ni-contaminated soil following the application of halloysite and zeolite. Journal of Ecological Engineering. 17(3): 125-133. DOI: 10.12911/22998993/63336

 14. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J. 2016. Influence of application mineral sorbents in soil contaminated with nickel on the content of some elements in Indian mustard. Polish Journal of Natural Sciences. 31(1): 21-31.

 15. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2016. Effect of reactive materials on the content of selected elements in Indian mustard grown in Cr(VI)-contaminated soils. Journal of Ecological Engineering. 17(2): 141-147. DOI: 10.12911/22998993/62310

 16. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J., MATUSIK J. 2016. Co-remediation of Ni-contaminated soil by halloysite and Indian mustard (Brassica juncea L.). Clay minerals. 51: 489-497. IF: 0.874 DOI: 10.1180/claymin.2016.051.3.08

 17. ROLKA E., SZOSTEK R. 2016. Metody wykorzystywane w remediacji gleb zanieczyszczonych rtęcią. [W] Rtęć w środowisku: identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. red. Lucyna Falkowska  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego:  151-159.

 18. SĄDEJ W., ŻOŁNOWSKI A.C., MARCZUK O. 2016. Content of phenolic compounds in soils originating from two long-term fertilization experiments. Archives of Environmental Protection. 42(4): 104-113. IF: 0.919

 19. WYSZKOWSKI M., MODRZEWSKA B. 2016. Acidity and sorption properties of Zinc-contaminated soil following the application of neutralising substances. Journal of Ecological Engineering,  17(1): 63-68. DOI: 10.12911/22998993/61191

 

rok 2015

 1. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., MADEJ M., WASIAK G., LISOWSKI J. 2015. Long-term effects of hard coal fly ash on selected soil properties. Polish Journal of Environmental Studies. 24(5): 1949-1957. (JCR)

 2. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., MADEJ M., WASIAK G., LISOWSKI J., ROLKA E. 2015. The long-term impact of ameliorating doses of hard coal fly ash on shaping the content of selected microelements in agricultural soil. Polish Journal of Soil Science, 48(1): 1-12.

 3. CHEŁSTOWSKI A., CIEĆKO Z., BOROWIK A., LISOWSKI J., ŻOŁNOWSKI A.C. 2015. Effect of coal ash on the microbial and enzymatic activity in soil. Agroecology - АГРОЭКОЛОГИЯ 2: 32-36.

 4. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2015. Copper removal from contaminated groundwater using natural and engineered limestone sand in permeable reactive barriers. Fresenius Environmental Bulletin 24(1a): 228-234. (JCR)

 5. KUROWSKI T.P., SĄDEJ W., KACPRZAK-SIUDA K., KWIATKOWSKA E., KOWALSKA E. 2015. Zdrowotność zbóż w zależności od nawożenia organicznego. Progress in Plant Protection 55(2): 147-153.

 6. MAZUR Z., MAZUR T. 2015. Effects of long-term organic and mineral fertilizers applications on soil nitrogen content. Polish Journal of Environmental Studies 24(5): 2073-2078. (JCR)

 7. MAZUR Z., MAZUR T. 2015. Influence of long-term fertilization on phosphorus, potassium, magnesium and sulfur content in soil. Polish Journal of Environmental Studies 24(1): 185-190. (JCR)

 8. MAZUR Z., MAZUR T. 2015. Organic carbon content and its fractions in soils of multi-year fertilization experiments. Polish Journal of Environmental Studies 24(4): 1697-1703. (JCR)

 9. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2015. Heavy metal accumulation in bioindicators of pollution in urban areas of northeastern Poland. Fresenius Environmental Bulletin 24(1a): 216-223. (JCR)

 10. MAZUR Z., SIENKIEWICZ S., MAZUR T. 2015. The influence of multi-year organic and mineral fertilisation on the physicochemical properties of lessive soil. Polish Journal of Soil Science, 48(1): 79-89.

 11. MODRZEWSKA B., WYSZKOWSKI M. 2015. Content of selected trace metals in soils along State Road 51 (north-eastern Poland). Polish Journal of Natural Sciences, 30(2): 103-112.

 12. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2015. Effect of compost from by-product of the fishing industry on crop yield and microelement content in maize. Journal of Ecological Engineering 16(4): 168-175.

 13. ROLKA E. 2015. Effect of soil contamination with cadmium and application of neutralizing substances on the yield of oat (Avena sativa L.) and the uptake of cadmium by this crop. Journal of Elementology 20(4): 975-986. (JCR)

 14. SZOSTEK R., CIEĆKO Z. 2015. Effect of soil contamination with fluorine on the content of phosphorus in biomass of crops. Journal of Elementology 20(3): 731-742. (JCR)

 15. SZOSTEK R., CIEĆKO Z. 2015. Impact of soil contamination with fluorine on the content of potassium in the biomass of crops. Acta Agrophysica 22(1): 115-124.

 16. SZOSTEK R., CIEĆKO Z., WALCZAK M., SWIONTEK-BRZEZINSKA M. 2015. Microbiological and enzymatic activity of soil after pollution with fluorine. Polish Journal of Environmental Studies 24(6): 2641-2646. (JCR)

 17. WYSZKOWSKI M., MODRZEWSKA B. 2015. Effect of neutralizing substances on zinc-contaminated soil on the yield and macronutrient content of yellow lupine (Lupinus luteus L.). Journal of Elementology 20(2): 503-512. (JCR)

 18. WYSZKOWSKI M., SIVITSKAYA V. 2015. Effect of different substances on some properties of soil contaminated with heating oil. Journal od Ecological Engineering 16(1): 62-66.

 19. DOBROŃSKA K., KOSIOREK M. 2015. Emys orbicularis na Warmii i Mazurach - ochrona i zagrożenia. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim 3: 343-346.

 20. KOSIOREK M., DOBROŃSKA K. 2015. Recykling tworzyw sztucznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim 3: 404-407.

rok 2014

 1. CHEŁSTOWSKI A., CIEĆKO Z., BOROWIK A., LISOWSKI J., ŻOŁNOWSKI A.C. 2014. Последействие каменноугольной золы на микробиологическую и ферментативную активность почвы. Агрохимический вестник: 6, 18–21.

 2. MAZUR Z., RADZIEMSKA M. 2014. Influence of compost from fish by-products on nutrient supply in radish. Ecol. Chem. Eng. A. 21(2): 231-240. DOI: 10.2428/ecea.2014.21(2)19.

 3. MODRZEWSKA B., WYSZKOWSKI M. 2014. Trace metals content in soils along the state road 51 (northeastern Poland). Environ. Monit. Assess. 186: 2589-2597    DOI: 10.1007/s10661-013-3562-z

 4. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2014. Wpływ kompostów z produktów ubocznych pochodzących z gospodarki rybackiej na wybrane właściwości gleby. Prz.  Nauk. Inż. Kszt. Środ. 64: 161-169.

 5. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2014. Effect of zeolite and halloysite on accumulation of trace elements in maize (Zea mays l.) in nickel contaminated soil. Fres. Environ. Bull. 23(12)a: 3140-3140.

 6. ROLKA E. 2014. Plonowanie wybranych roślin uprawnych w warunkach zanieczyszczenia gleby kadmem oraz stosowania substancji neutralizujących. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 576: 99-109.

 7. SZOSTEK R., CIEĆKO Z. 2014. Content of fluorine in biomass of crops depending on soil contamination by this element. Fluoride 47(4): 294-306. (JCR)

 8. WYSZKOWSKI M., CHEŁSTOWSKI A., CIEĆKO Z., SZOSTEK R. 2014. Long-time effect of hard coal ash on the content of some elements in soil. J. Ecol. Eng. 15(1): 55-60.

 9. WYSZKOWSKI M., SIVITSKAYA V. 2014. Changes in the content of some micronutrients in soil contaminated with heating oil after the application of different substances. J. Elem, 19(1): 243-252. (JCR)

rok 2013

 

 1. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., MACZUGA O., MAKUCH A. 2013. Heavy metal concentrations in soil and moss (Pleurozium schreberi) near railroad lines in Olsztyn (Poland). Fresen. Environ. Bull., 22(4): 955-961.

 2. MAZUR Z., MOKRA O. 2013. Heavy Metal Content of Sewage Sludge in the Warmian-Mazurian Province. Ecol. Chem. Eng. A, 20(4-5): 515-523.

 3. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., TOMASZEWSKA Z., ŚWIĄTKOWSKI Ł. 2013. Effect of sodium chloride salinization on the seed germination of selected vegetable plants. Sci. Rev. Eng. Env. Sci., 62: 444-453.

 4. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., JEZNACH J. 2013. Influence of Applying Halloysite and Zeolite to Soil Contaminated with Nickel on the Content of Selected Elements in Maize (Zea mays L.). Chemical Engineering Transactions, 32: 301-306.   DOI:10.3303/CET1332051

 5. ROLKA E. GRZYBOWSKI Ł. CIEĆKO Z., SZOSTEK R., RACHUBA A. 2013. Reakcja łubinu żółtego na zanieczyszczenie gleby rtęcią. [w:] Monografia pod red. L. Falkowskiej, pt. Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego: 119-128.

 6. SIVITSKAYA V., WYSZKOWSKI M. 2013. Changes in the content of some macroelements in maize (Zea mays L.) under effect of fuel oil after application of different substances to soil. J. Elem., 18(4): 705-714.  DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.317

 7. SIVITSKAYA V., WYSZKOWSKI M. 2013. Effect of heating oil and neutralizing substances on the content of some trace elements in maize (Zea mays L.). Ecol. Chem. Eng. A, 20(3): 323-331.

 8. WYSZKOWSKI M., SIVITSKAYA V. 2013. Effect of heating oil and neutralizing substances on the content of some trace elements in soil. Fresen. Environ. Bull., 22(4): 973-978.

 9. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2013. Influence of chromium (III) and (VI) on the concentration of mineral elements in oat (Avena sativa L.). Fresen. Environ. Bull., 22(4): 979-986.

 10. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2013. Assessment of Tri- and Hexavalent Chromium Phytotoxicity on Oats (Avena sativa L.) Biomass and Content of Nitrogen Compounds. Water Air Soil Pollut. A, 224: 1619: 1-14.

 11. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2013. Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils polluted with petrol and diesel oil after remediation with plants and various substances. Plant Soil Environ., 59(7): 287-294.

 12. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2013. Compost, bentonite and calcium oxide used for alleviation of the impact of petroleum products on some soil properties. Polish J. Nat. Sci., 28(3): 327-337.

 13. ŻOŁNOWSKI A.C., BUSSE M.K., ZAJĄC P.K. 2013. Response of maize (Zea mays L.) to soil contamination with copper depending on applied contamination neutralizing substances. J. Elem., 18(3): 507-520.   DOI: 10.5601/jelem.2013.18.3.14.

 14. ŻOŁNOWSKI A.C. 2013. Studia nad zmiennością plonowania i jakością ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. UWM Olsztyn (Rozprawy i Monografie - Dissertations and Monographs), 191: ss. 259. ISBN 978-83-7299-832-3

 

rok 2012

 

 1. CIEĆKO Z., MIERZEJEWSKA A., ŻOŁNOWSKI A.C., SZOSTEK R. 2012. Influence of foliar nitrogen and magnesium fertilization on concentration of ash micronutrients in potato tubers. Ecol. Chem. Eng. A, 19(7): 677-688.   DOI: 10.2428/ecea.2012.19(07)067

 2. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., MIERZEJEWSKA A. 2012. Impact of foliar nitrogen and magnesium fertilization on concentration of chlorophyll in potato leaves. Ecol. Chem. Eng. A, 19(6): 525-535.   DOI: 10.2428/ecea.2012.19(06)053

 3. ЦЕЦЬКО З., ВЖАЛКОВСКИ А., ЖОЛНОВСКИ А.Ц., МАНЬКО П. 2012. Реакция сиды гермафродитной (Sida hermaphrodita L. Rusby) на удобрение. Почва, удобрение, урoжай. (ред. Вильдфлуш И. Р.): 161-168.

 4. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2012. CO2 content in soil air upon application of composts formed from fish industry by-products. Soil Science Annual, 63(4): 46-49.

 5. SĄDEJ W., KOSEWSKA A., SĄDEJ W., NIETUPSKI M. 2012. Effects of fertilizer and land-use type on soil properties and ground beetle communities. Bull. Insectology, 65(2): 239-246.

 6. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2012. Osobiennosti zagrjaznienija poczw nikielem,chromom, myszjakom i rtutju. W: Praktika riekułtiwacii zagriaznjennych ziemieł (red. J.A. MAŻAJSKIJ). Rjazanskij gosudarstwiennyj agrotechnołogiczieskij uniwiersitiet im. P.A. Kostycziewa, Riazań, Rossija: 191-277.

 7. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2012. Effect of some substances on the content of organic carbon and mineral components in soils contaminated with chromium. Ecol. Chem. Eng. A, 19(4-5): 361-368.

 8. WYSZKOWSKI M., SIVITSKAYA V. 2012. Changes in the content of organic carbon and available forms of macronutrients in soil under the influence of soil contamination with fuel oil and application of different substances. J. Elem., 17(1): 139-148.

 9. WYSZKOWSKI M., SPIRIDONOW J.J. 2012. Zagrjaznienije poczw piesticidami. W: Praktika riekułtiwacii zagriaznjennych ziemieł (red. J.A. MAŻAJSKIJ). Rjazanskij gosudarstwiennyj agrotechnołogiczieskij uniwiersitiet im. P.A. Kostycziewa, Riazań, Rossija: 460-506.

 10. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2012. Inter-element interactions in crops from soils contaminated with cadmium, copper and zinc. In: Heavy Metals in the Environment: Selected Papers from the ICHMET-15 Conference (eds. Nriagu J., Szefer P., Pacyna J., Markert B., Wünschmann S.), Maralte Publishers, Voorschoten, VR, The Netherlands: 33-43.

 

rok 2011

 

 1. BĘŚ A., RADZIEMSKA M., 2011. Oznaczanie form węgla w próbkach środowiskowych, odpadach i ściekach z końcowym oznaczaniem metodą niedyspersyjnej spektometrii w podczerwieni (NDIR). W: Analityka i monitoring środowiska. Teoria i praktyka. (red.) K. Warmiński. UWM w Olsztynie, Pracownia Wydawnicza ElSet: 124-147.   ISBN 978-83-62863-12-9

 2. CIEĆKO Z., ŁOPIEŃSKI W., SZOSTEK R. 2011. Wpływ ścieków z zakładu przetwórstwa owoców i warzyw na plon i skład chemiczny runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 565: 37-43.

 3. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M. 2011. Soil pollution with arsenic versus the concentration of magnesium in plants. Ecol. Chem. Eng. A, 18(11): 1485-1495.

 4. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2011. Aluminium concentration in plants depending on soil contamination with cadmium. Ecol. Chem. Eng. A, 18(12): 1641-1649.

 5. MAZUR Z. 2011. Wpływ długotrwałego stosowania obornika i słomy łącznie z nawozami mineralnymi na niektóre właściwości gleby płowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 565: 201-206.

 6. MAZUR Z., MOKRA O. 2011. Wartość próchnicotwórcza i zawartość makroskładników w osadach ściekowych województwa warmińsko-mazurskiego. Inż. Ekol., 27: 131-135.

 7. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., DEPTUŁA D. 2011. Wpływ środków zwalczania śliskości jezdni na zawartość chlorków w glebach wzdłuż ulic Olsztyna. Ochr. Srod. Zas. Nat., 50: 212-217.

 8. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Changes in the fractional composition of organic matter in soil caused by long-term organic, mineral and mixed organic and mineral fertilization. Pol. J. Soil Sci., 44(2): 105-116.

 9. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Content of copper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal solid waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 18(9-10): 1327-1338.

 10. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2011. Nitrates (V) content in potato tubers cultivated under various fertilization systems. Ecol. Chem. Eng. A, 18(8): 1-8.

 11. WOJTAS A., DĄBEK M., PIOTROWSKA G., MALINOWSKI T. 2011. Nitrogen in water from wells. Ecol. Chem. Eng. A, 18(4): 637-643.

 12. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2011. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej benzyną po aplikacji kompostu, bentonitu i tlenku wapnia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 567: 215-227.

 13. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2011. Wpływ kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na aktywność biochemiczną gleby zanieczyszczonej chromem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 567: 229-238.

 14. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2011. Effect of some substances on content of selected components in soils contaminated with chromium. Ecol. Chem. Eng. A, 18(11): 1497-1504.

 15. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2011. Wpływ kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej chromem trój- i sześciowartościowym. Ochr. Srod. Zas. Nat., 49: 566-575.

 16. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2011. The importance of relieving substances in restricting the effect of soil contamination with oil derivatives on plants. Fresen. Environ. Bull. 20(3): 711-719.

 17. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2011. Effect of compost, bentonite and CaO on some properties of soil contaminated with petrol and diesel oil. Ecol. Chem. Eng. A, 18(9-10): 1373-1381.

 18. ŻOŁNOWSKI A.C., SĄDEJ W. NAMIOTKO A. 2011. Influence of different fertilization systems and liming on potato tuber yield and yield structure. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 43: 88-97.

 

rok 2010

 

 1. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M. 2010. Wozdejstwie zagraznienja poczwy w rastjeniach. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 241-248.

 2. CIEĆKO Z., ROLKA E., ŻOŁNOWSKI A.C., GRZYBOWSKI Ł., WĘGIELEWSKI D. 2010. Wozdejstwie zagraznienja poczwy rtutju na soderżanie obszczewo i nitratnowo azota w bełokoczannej kapustie. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 248-252.

 3. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI  A.C., OSTROWSKA E.M., CHEŁSTOWSKI A. 2010. Long-time effect of hard coal fly ashes application on nitrogen content in the soil. Ecol. Chem. Eng. A, 17(7): 747-755.

 4. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., GRZEGORZEWSKI K. 2010. Wlijanie mineralnowo udobrienja na urożajnost sacharnoj swjokły. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 235-240.

 5. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., MIERZEJEWSKA A. 2010. Effect of foliar nitrogen and magnesium fertilization on the total, protein nitrogen and nitrates(V) content in potato tubers. Ecol. Chem. Eng. A, 17(6): 593-600.

 6. MAZUR T., MAZUR Z. 2010. Współczesne problemy zrównoważonego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 873-878.

 7. MAZUR Z. 2009. Effect of farm manure application and NPK fertilization on carbon dioxide concentration in soil air. Ecol. Chem. Eng. A, 16(10): 1345-1350.

 8. MAZUR Z., MAZUR T. 2010. Rozważania o nawozowej degradacji gleb. Zesz. Nauk. Pd.-Wsch. Oddz. Pol. Tow. Inż. Ekol. i Pol. Tow. Gleb. w Rzeszowie 13: 105-106.

 9. MAZUR Z., TOMASZEWSKA Z. 2010. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartość azotanów w glebie i w owocach poziomki. Ecol. Chem. Eng. A, 17(6): 637-641.

 10. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2010. Soil contamination with arsenic versus the content of zinc in plants. Ecol. Chem. Eng. A, 17(4-5): 449-459.

 11. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2010. Effect of soil contamination with arsenic and application of different substances on the manganese content in plants. J. Elem., 15(3): 549-558.

 12. SĄDEJ W. ŻOŁNOWSKI A.C., NAMIOTKO A. 2010. Kształtowanie wybranych elementów oceny jakości bulw ziemniaka pod wpływem różnych systemów nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 259-270.

 13. SĄDEJ W., LULIŃSKI Z., POSŁUSZNY J. 2010. Effects of municipal landfill leachate on the content of nitrogen forms in ground and surface waters. Ecol. Chem. Eng. A, 17(7): 827-835.

 14. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil fertilized with composted municipal waste. Pol. J. Environ. Stud., 19(5): 999-1005.

 15. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Content of zinc in plants fertilized with municipal solid waste and urban green waste composts. J. Elem., 15(4): 679-692.

 16. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Zawartość przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej. Zesz. Nauk Poł.-Wsch. Oddziału PTIE i PTG Oddział w Rzeszowie: 13: 139-140.

 17. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2010. Zmiany zawartości przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej. Rocz. Glebozn., 61(4): 208-216.

 18. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2010. Dinamika izmienienij sodierżanija mineralnych form azota v svetło-seroj poczvie udobraiemoj navozom, navoznoj żiżej i mineralnymi udobrenijami Gorki. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki:181-187.

 19. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. NAMIOTKO A. 2010. Wpływ różnych systemów wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na produkcyjność roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 247-258.

 20. SĄDEJ W., ŻOŁNOWSKI A.C., NAMIOTKO A. 2010. Kształtowanie wybranych elementów oceny jakości bulw ziemniaka pod wpływem różnych systemów nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 259-270.

 21. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2010. Activity of dehydrogenases, urease and phosphatases in soil polluted with petrol. J. Toxicol. Environ. Heal. A, 73(17): 1202-1210.

 22. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2010. The effect of chromium (III) and chromium (VI) on the yield and content of nitrogen compounds in plants. J. Toxicol. Environ. Heal. A, 73(17): 1274-1282.

 23. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2010. Zawartość makroskładników w rzepaku jarym i gorczycy białej a aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej Triflurotoxem 250 EC. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 1025-1032.

 24. ZIÓŁKOWSKA A., WYSZKOWSKI M. 2010. Toxicity of petroleum substances to microorganisms and plants. Ecol. Chem. Eng. S, 17(1): 73-82.

 25. ŻOŁNOWSKI A.C. 2010. Effect of two technologies of nitrogen fertilization on contents of glycoalkaloids and amino acids in potato tubers. Ecol. Chem. Eng. A, 17(6): 717-725.

 26. ŻOŁNOWSKI A.C. 2010. Kształtowanie się zawartości cukrów w bulwach ziemniaka pod wpływem wzrastającego nawożenia siarczanem potasu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556: 341-348.

 

rok 2009

 

 1. CIEĆKO Z., ROLKA E., NAJMOWICZ T., ARCHACKA A., GRZYBOWSKI Ł. 2009. Response of potato to soil contamination with mercury neutralised with soil improving substances. Ecol. Chem. Eng. A, 16(5-6): 523-530.

 2. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., CHEŁSTOWSKI A. 2009. Long-term effect of coal fly ash application on soil total nitrogen and organic carbon concentrations.  In: Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination. Series C: Environmental Scurity. Editor Springer in cooperation with NATO Public Diplomacy Division. NATO Science for Peace and Security Series. ISBN: 978-90481-3591-2: 147-158.

 3. MAZUR  Z.,  TROCHIMIUK J., LIPIŃSKI W., MAZUR T. 2009. Chemical contamination of soil resulting from the storage and disassembly of motor vehicles. Ecol. Chem. Eng. A, 16(5-6): 635-638.

 4. MAZUR T., MAZUR Z. 2009. Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i NPK na zawartość przyswajalnego potasu w glebach. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 34: 217-219.

 5. MAZUR Z., 2009. Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i NPK na zawartość przyswajalnego magnezu w glebie. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 34: 214-216.

 6. MAZUR Z., MOKRA O. 2009. Zawartość makroskładników w nawozach naturalnych w Polsce w latach 2003-2005. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 537: 243-248.

 7. MAZUR Z., SIENKIEWICZ S. 2009. Effect of urea applied with composts on concentration of Cu, Zn and Mn in corn fresh matter. J. Elem., 14, 2: 323-330.

 8. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2009. Effect of arsenic contamination of soil on iron content in plants. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541: 319-330.

 9. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2009. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby arsenem wraz z dodatkiem nawozów i innych substancji neutralizujących na zawartość sodu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 538: 169-180.

 10. SĄDEJ W. 2009. Sewages and waste materials in environment. Wyd. UWM Olsztyn, ISBN: 978-83-929462-1-2: pp.172.

 11. SĄDEJ W., BOWSZYS T., NAMIOTKO A. 2009. Leaching of Nitrogen Forms in Soil Fertilized with Sewage Sludge. Ecol. Chem. Eng. A, 16(8): 1001-1008.

 12. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2009. Gospodarowanie odpadami a ochrona zasobów naturalnych. W: „Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju”. E. Sidorczuk-Pietraszko (red.). Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku: 122-131.  ISBN 978-83-61247-13-5

 13. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2009. Oddziaływanie kompostów z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej na zawartość i plon białka w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 537: 305-316..

 14. SĄDEJ W., POSŁUSZNY J., LULIŃSKI Z. 2009. Impact of municipal landfills on quality of ground and surface waters. In: Sewages and waste materials in environment. Chapter IV. Ed. by Wiera Sądej. Wyd. UWM Olsztyn., ISBN: 978-83-929462-1-2: 71-95.

 15. TOMASZEWSKA Z., MAZUR Z. 2009. Porównanie działania kompostu i obornika na plon i jakość owoców poziomki w gospodarstwie ekologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 536: 225-231.

 16. WYSZKOWSKI M. 2009. Effect of soil pollution with heavy metals on ionic ratios in oats (Avena sativa L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541: 541-549.

 17. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009. Content of nitrogen compounds in soil polluted with chromium (III), chromium (VI) after application of compost, bentonite and calcium oxide. Ecol. Chem. Eng. A, 16: 1-7.

 18. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009. Kształtowanie się wybranych właściwości gleby zanieczyszczonej związkami chromu (III) i chromu (VI) pod wpływem dodatku kompostu, zeolitu i tlenku wapnia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 540: 305-312.

 19. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009. Oddziaływanie kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na zawartość węgla organicznego i składników mineralnych w glebie zanieczyszczonej chromem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 537: 413-420.

 20. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009. The effect of chromium content in soil on the concentration of some mineral elements in plants. Fresen. Environ. Bull. 18, 7: 1039-1045.

 21. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009. Zanieczyszczenie chromem a zawartość związków azotu w glebie. Ochr. Srod. Zas. Nat., 40: 88-95.

 22. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M., SIVITSKAYA V. 2009. Effect of compost, zeolite and calcium oxide on mineral nitrogen content in nickel contaminated soil. Ecol. Chem. Eng. A, 16: 1-9.

 23. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2009. Content of macroelements in Avena sativa L., Brassica napus var. oleifera and Lupinus luteus L. after contamination of soil by copper and zinc. Proceedings of the 2th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference (eds. Kungolos A. et al.). 1: 61-66.

 24. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2009. The effect of contamination with cadmium on spring barley (Hordeum vulgare L.) and its relationship with the enzymatic activity of soil. Fresen. Environ. Bull. 18, 7: 1046-1053.

 25. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J., RADZIEMSKA M. 2009. Macroelement content in yield of oats (Avena sativa L.) cultivated on soils contaminated with copper, zinc, tin, cobalt and manganese. Ecol. Chem. Eng. A, 2009, 16: 1-8.

 26. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2009. Effect of petroleum-derived substances on plants after application of compost, bentonite and calcium oxide. Proceedings of the 2th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference (eds. Kungolos A. et al.). 1: 67-72.

 27. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2009. Effect of compost, bentonite and calcium oxide on content of some macroelements in plants from soil contaminated by petrol and diesel oil. J. Elem., 14(2): 405-418.

 28. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2009. Relationships between petrol and diesel oil contamination versus mineral nitrogen content in soil following application of compost, bentonite and calcium oxide. Ecol. Chem. Eng. A, 16: 1-8.

 29. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2009. Role of compost, bentonite and calcium oxide in restricting the effect of soil contamination with petrol and diesel oil on plants. Chemosphere, 74: 860-865.

 30. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2009. Zawartość węgla organicznego i niektórych makropierwiastków w glebie zanieczyszczonej benzyną i olejem napędowym. Ochr. Srod. Zas. Nat., 40: 112-122.

 31. ŻOŁNOWSKI A.C., CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T. 2009. Arsenic content in and uptake by plants from arsenic-contaminated soils. In: Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination. Series C: Environmental Scurity. Editor Springer in cooperation with NATO Public Diplomacy Division. NATO Science for Peace and Security Series., ISBN: 978-90481-3591-2: 135-145.

 

rok 2008

 

 1. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., MARKIEWICZ K. 2008. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby arsenem na zawartość fosforu w roślinach. Prace Nauk. UE Wrocł., Chemia, 4(1204): 60-71.

 2. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., MARKIEWICZ K., KRAJEWSKI W. 2008. Wozdiejstwije modielirujemogo zagriaznjenija poczwy myszjakom na sodierżanije kalija w rastienijach. Agrochimija i Ekołogija, 3: 206-211.

 3. CIEĆKO Z., SĄDEJ W., WYSZKOWSKI M. 2008. Niejtralizacija zagriaznjennych poczw (podręcznik). Mieszczerskij Filiał GNU WNIIGiM RSChA. Riazań, Rossija. Ciećko Z., Sądej W., Wyszkowski M. - 185 stron (111-148; 260 -286; 314-334; 397-492): ss. 528.

 4. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2008. Izmienienija sodierżanija kobalta w rastienijach pod wlijanijem zagriaznjenija poczwy kadmijem. Agrochimija i Ekołogija, 3: 211-215.

 5. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2008. Posledstvije primienienija komposta iz gorodskich otchodov na sodierżanije chroma w rastienijach. Sbornik Naucznych Trudov. 2008, 3: 309-313.

 6. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2008. Wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533: 319-328.

 7. SADEJ W. 2008. Zakislenije poczv.  Podręcznik pod red. J. Mażajskiego pt. „Niejtralizacja zagrazniennych poczv”,  Wyd. Mieszczerskij f-ł GNU WNIIGiM Rossselschoakademii, Riazań, 2008.Rozdz. 4: 111 – 148.

 8. Sądej W., Namiotko A. 2008. Direct and residual effect of municipal solid waste compost on the lead content of soil and plants. J. Elem., 13(1): 117 – 125.

 9. Sądej W., Namiotko A. 2008. Wlijanije stepieni zrełosti komposta iz komunalnych odchodov na urożajnost gorczycy biełoj (Sinapis alba). Agrochimija i ekologija. Istoria i sovremiennost. Tom 2: 200 – 205. Wyd. Niżegorodskaja Gosudarstvennaja Selskochoziajstviennaja Akademia.

 10. Sądej W., Namiotko A. 2008. Wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533: 319 – 328.

 11. Sądej W., Przekwas K. 2008. Fluctuations of nitrogen levels in soil profile under conditions of a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ., 54 (5): 197 - 203.

 12. Sądej W., Sądej W., Rozmysłowicz R. 2008. Soil concentration of C and N shaped by long-term unidirectional fertilization versus noxious soil macrofauna. J. Elem. 13(3): 381 – 390.

 13. SĄDEJ W., WYSZKOWSKI M. 2008. Neutralizacja skażeń gleby i utylizacja odpadów. W: Badania naukowe. Przegląd osiągnięć. (red. BIESIADKA E.), Wyd. UWM Olsztyn, 3: 52-56.

 14. WOJTAS A., DĄBEK M., PIOTROWSKA G. 2008. Jakość wody – od ujęcia do wylewki. Inż. Ekol., 20: 42-49

 15. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2008. Influence of petroleum-derived substances on number of oligotrophic and copiotrophic bacteria in soil. Am.-Eurasian J. Sustain. Agric., 2(2): 172-179.

 16. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2008. Effect of lime on relations between content of macroelements in Brassica napus var. oleifera and Avena sativa L. and the enzymatic activity of soil contaminated by cadmium. In: E-proceedings of the 4th European Bioremediation Conference (eds. KALOGERAKIS N., FAVA F, BANWART S.A.), Chania (Greece), ID158: 1-5.

 17. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2008. Effect of petrol and diesel oil on content of organic carbon and mineral components in soil. Am.-Eurasian J. Sustain. Agric., 2(1): 54-60.

 18. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2008. Role of compost, bentonite and calcium oxide in limitation of effect of petroleum-derived substances on plants. In: E-proceedings of the 4th European Bioremediation Conference (eds. KALOGERAKIS N., FAVA F, BANWART S.A.), Chania (Greece), ID157: 1-5.

 19. ZIÓŁKOWSKA A., WYSZKOWSKI M. 2008. Możliwości rekultywacji gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Post. Nauk Rol. 4-5: 33-45.

 

rok 2007

 

 1. CIEĆKO Z., ROLKA E., OPĘCHOWSKA M., GRZYBOWSKI Ł. 2007. Response of maize to soil contamination with mercury. Oceanological and Hydrobiological Studies. XXXVI, Supplement 3: 117-126.

 2. Цецько З.,  Жолновски А. Хелстовски А. 2007. Последействие мелиоративных доз каменноуголной золы на кислотность пахотного слоя почвы. Приемы повышения плодорoдия почв и эффективности удобрений в современных условиях. (ред. Вильдфлуш И. Р.): 204-209

 3. Bowszys T., Sądej W., Wierzbowska J., 2007. Use of agricultural and communal waste products in fertilization of oilseed rape grown for biofuel. TEKA, Commission of motorization and power industry in agriculture. OL – PAN, t. VII: 43 – 50.

 4. Bowszys T., Wierzbowska J., Sądej W. 2007. Content of available cooper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal waste compost. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 283 – 288.

 5. Bowszys T., Wierzbowska J., Sądej W. 2007. Content of Lead, Cadmium and Nickel in Soil Fertilized with Sewage Sludge and Municipal Waste Compost. Pol. J. Environ. Stud., Vol. 16, No,2A, Part III: 763 – 769.

 6. JASIEWICZ CZ., ANTONKIEWICZ J., MAZUR Z., MAZUR T., KRAJEWSKI W. 2007. Agrochemical properties of soils fertilized with sewage sludge from sewage treatment plant at Olecko. Ecol. Chem. Eng. A, 14(5-6): 457-463.

 7. Mazur Z., Sądej W. 2007. Effect pf long-term fertilization on the content of mobile aluminium and active manganese in gray – brown podsolic soil and brown soil. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 343 – 347.

 8. Sądej W., Bowszys T., Wierzbowska J. 2007. Kształtowanie właściwości fizykochemicznych gleby płowej nawożonej osadami ściekowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 363 - 369.

 9. SĄDEJ W., POSŁUSZNY J., LULIŃSKI Z., NAMIOTKO A. 2007. Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w Brodnicy w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Monografia. Praca zbior. pod red. K.Michałowskiego pt. „Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Wyd. WSE w Białymstoku: Rozdz. 2: 69 – 85.

 10. Sądej W., Namiotko A. 2007. Concentrations of phenolic compounds in municipal waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 14(3-4): 389 - 395.

 11. Sądej W., Namiotko A. 2007. Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby użyźnianej kompostami z odpadów komunalnych o różnym stopniu dojrzałości. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 520: 371-378.

 12. Sądej W., Rozmyslowicz R., Sądej W. 2007. Soil noxious macrofauna shaped by long- term proper crop rotation. Pol. J. Natur. Sc. 22(3): 367-372.

 13. Sądej W., Żołnowski A.C., Przekwas K. 2007. Effects of various fertilization systems on the dynamics of nitrate (V) concentrations in potato tubers after harvest and during storage. Pol. J. Natur. Sc., 22(1): 15-22

 14. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2007. The content of macroelements in spring barley (Hordeum vulgare L.) and theirs relations with the enzymatic activity of cobalt contaminated soil. Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (eds. KUNGOLOS A. et al.), 1: 181-186.

 15. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2007. Zanieczyszczenie gleby kadmem a zawartość makropierwiastków w roślinach. Ochr. Srod. Zas. Nat., 31: 131-235.

 16. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2007. Content of organic carbon and mineral components in soil contaminated with petroleum-derived substances. Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (eds. KUNGOLOS A. et al.), 1: 77-82.

 17. WYSZKOWSKI M., ZIÓŁKOWSKA A. 2007. Zawartość azotu mineralnego w glebie zanieczyszczonej benzyną i olejem napędowym. Ochr. Srod. Zas. Nat., 31: 154-159.

 

rok 2006

 

 1. Bowszys T., Wierzbowska J., SĄDEJ W. 2006. Skład chemiczny roślin uprawianych na glebie użyźnianej kompostami z odpadów komunalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, cz.I.: 55-61.

 2. Bowszys T., Wierzbowska J., SĄDEJ W., Czapla J. 2006. Ocena wpływu kompostów z odpadów komunalnych na plonowanie ziemniaka i jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, cz.I.: 63-70.

 3. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Effect of cadmium soil contaminationand addition of neutralizing substanceson the sodium content in plants.  Ecol. Chem. Eng. A, 13(9): 883-890.

 4. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Fluctuations in the content of lead in plants as affected by soil contamination with cadmium. Pol. J. Environ. Stud. 15(2a): 23-29.

 5. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., WOJTAS. A., ZABIELSKA J. 2006. Wlijanie udobrienia NPK s poczwiennym i wniekorniewym wniesienijem magnija na urożaj i chimiczeskij sostaw kłubniej kartofielja. W: Prijemy powyszienija płodorodija poczw, effiektiwnosti udobrienij (red. Cyganow A.P.): 266-271.

 6. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., KRAJEWSKI W. 2006. Wpływ nawożenia NPK stosowanego w uprawie ziemniaka na zawartość N-NO3 i N-NH4 w glebie.  Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 55-62.

 7. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., ŁOPIEŃSKI W. 2006. Oddziaływanie surowych ścieków z zakładu przetwórstwa owoców i warzyw na plonowanie i skład chemiczny runi łąkowej.  Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512: 71-77.

 8. CZAJKA W., ŻOŁNOWSKI A.C. 2006. Zależność pomiędzyw występowaniem zarazy ziemniaka w okresie wegetacji oraz zawartością azotanów (V) w bulwach ziemniaka po zbiorze.  Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 63-67.

 9. HANÁČKOVÁ E., SLAMKA P., LOŽEK O., SĄDEJ W. 2006. Effect of biosludge application on the content of inorganic nitrogen in soil and quality of sugar beet (Beta vulgaris, supsp. altissima, L.) roots. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513:107-119.

 10. MAZUR T., MAZUR Z., BARAN S., OLESZCZUK P. 2006. Concentrations of polynuclear aromatichydrocarbons (pahs)in gray-brown podsolic soilas dependent on long-term fertilization. Ecol. Chem. Eng. A, 13(9): 947-952.

 11. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A., 2006. Ocenka wlijanija komposta iz kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Rossijskaja Ekologiczeskaja Akademija, Ekologiczeskij Vestnik Rossii, Nr.1: 16-21.

 12. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2006. Posledstwije kompostow iz komunalnych odchodov na urożaj i chimiczeskij sostav jaczmenia jarogo (Hordeum Vulgare) i facelii piżmolistnoj (Facelia Tanacetifolia). Prijomy powyszenija płodorodija poczv i effektyvnosti udobrenij. Wyd. Belaruskaja Gosudarsvennaja Selskochozajstvennaja Akademia, Gorki: 218-224.

 13. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2006. Effects of point pollution sources on nitrogen concentrations in surface waters. Pol. J. Environ. Stud., Vol. 15, No. 5d, Part II: 401-404.

 14. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2006. Wpływ punktowych źródeł zanieczyszczeń na stężenie form azotu w wodach studziennych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 365-372.

 15. SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2006. Zanieczyszczenie gleb azotem w pobliżu miejsc składowania obornika. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, cz.II.: 513-520.

 16. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2006. Role of compost, bentonite and liming in recovering the biochemical equilibrium of diesel oil contaminated soil. Plant Soil Environ. 52(11): 505-514.

 17. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2006. The content of macroelements in spring barley (Hordeum vulgare L.) and theirs relations with above-ground parts mass of plants and the enzymatic activity of heavy metal contaminated soil. Pol. J. Environ. Stud. 15(2a): 212-221.

 18. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J., WŁODKOWSKA L. 2006. Correlations between macroelements content of spring barley and the enzymatic activity of soil contaminated with copper, zinc, tin and barium. EJPAU, 9(2): #2.

 

rok 2005

 

 1. CIEĆKO Z., HARNISZ M., WYSZKOWSKI M., NAJMOWICZ T. 2005. Dynamics of potassium content in sewage sludges during their composting with different additives. Pol. J. Soil Sci., 38(1): 31-40.

 2. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. Contamination of soil with cadmium and the nickel content in plants. Ecol. Chem. Eng. A, 12(3): 217-223.

 3. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. The magnesium content in plants on soil contaminated with cadmium. Pol. J. Environ. Stud., 14(3): 365-370.

 4. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. Zmiany zawartości miedzi w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. J. Elem., 10(2): 239-248.

 5. CIEĆKO Z., ROGOZIŃSKA I., ŻOŁNOWSKI A.C. WYSZKOWSKI M. 2005. Oddziaływanie nawożenia potasem przy zróżnicowanych dawkach N i P na cechy kulinarne bulw ziemniaka. Biul. IHAR 237/238: 151-159.

 6. CIEĆKO Z., SĄDEJ W., NAJMOWICZ T. 2005. Ocenka wlijanija zagraznienija poczwy cynkom na urożajnost i chimiczeskij sostaw kukuruzy. Sbornik Nucznych Trudow Riazańskowo Uniwersyteta – Monografie: 172-181.

 7. LENART S., MERCIK S., ŁABĘTOWICZ J., MAZUR T., URBANOWSKI S. 2005. Zmiany właściwości fizycznych gleby pod wpływem różnych systemów użytkowania w pięciu wieloletnich doświadczeniach polowych. Fragmenta Agronomica. XXII. nr 1(85): 162-170.

 8. MAZUR Z., MAZUR T. 2005. Zawartość mineralnych form azotu w glebach w zależności od rodzaju stosowanych nawozów. Monografia pt. “Zanieczyszczenia Środowiska Azotem”. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. 173-178.

 9. MAZUR Z., ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S. 2005. Efects of various fertilization systems on water-air relations and some physical propperties of gray-brown podsolic soils. Pol. J. Soil Sci., 38(2): 163-167

 10. MAZUR Z., SĄDEJ W. POLIT A. 2005. Fluktuacja zawartości azotu w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Olecku. Monografia pt. “Zanieczyszczenia Środowiska Azotem”. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku: 293-298.

 11. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A. 2005. Wlijanije kompostov iż kommunalnych otchodow na urożajnost i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Sbornik Nucznych Trudow Riazańskowo Uniwersyteta – Monografie: 164-171.

 12. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2005. Wpływ różnych systemów nawożenia na kształtowanie się niektórych właściwości fizycznych gleby płowej. Roczniki Glebozn. LVI(1/2): 147-153.

 13. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2005. Dynamika zawartości form azotu w glebie użyźnionej kompostami z odpadów komunalnych. Inż. Ekol., 11: 178-179.

 14. SĄDEJ W., NAMIOTKO A. 2005. Zmiany zawartości form azotu w glebie użyźnionej kompostami z odpadów komunalnych o różnym stopniu dojrzałości. J. Elem., 3;10; cz. II: 787-794.

 15. WYSZKOWSKI M. 2005. Fluktuacje zawartości azotanów (V) w bulwach ziemniaka w zależności od fazy wegetacji i nawożenia mineralnego. W: Zanieczyszczenia środowiska azotem. Monografie WM w Olecku: 153-161.

 16. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A. 2005. Effect of potassium fertilisation on the content of some microelements in potato tubers. Wyd. European Association for Potato Research, Vitoria-Gasteiz, Spain (red. RITTER E., CARRASCAL A.), 2: 525-528.

 17. WYSZKOWSKI M. 2005. Zmiany zawartości azotanów (V) w bulwach ziemniaka w zależności od fazy wegetacji i nawożenia mineralnego. W: Zanieczyszczenia środowiska azotem. Monografie WM w Olecku: 153-161.

 18. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2005. Effect of enzymatic activity of diesel oil contaminated soil on the chemical composition of oat (Avena sativa L.) and maize (Zea mays L.). Plant, Soil, Environ. 51(8): 360-361.

 19. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2005. Relacje między aktywnością enzymatyczną gleby zanieczyszczonej niklem i kadmem a zawartością azotu i fosforu w łubinie żółtym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 505: 513-522.

 20. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2005. Relacje między aktywnością enzymatyczną gleby zanieczyszczonej niklem i kadmem a zawartością azotu i fosforu w łubinie żółtym. Inż. Ekol., 12: 325-326.

 21. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2005. Relations between enzymatic activity of soil contaminated with cadmium and content of nitrogen and phosphorus in spring barley. J. Elem., 10(4), Suppl. 1: 111-112.

 

rok 2004

 

 1. Ciećko Z. Sądej W., Najmowicz T. 2004. Vozdiejstwije zagraznienija poczwy cynkom na urożajnost i chimiczeskij sostaw kukuruzy. Ekologiczeskoje sostajanije prirodnoj sredy i nauczno-prakticzeskije aspiekty sowremiennych melioratywnych technologij. Sbornik naucznych trudow pod red. J.A. Mażajskogo. Rossijskaja Akademia Selskochoziajstwiennych Nauk. Riazań 2004. Ros. Ak. Sel. Nauk. 313-322.

 2. Ciećko Z., Grzegorzewski K., Żołnowski A., Najmowicz T. 2004. Oddziaływanie nawożenia mineralnego na plonowanie i zawartość cukru w korzeniach i chlorofilu w liściach buraka cukrowego. Biul. IHAR, 234: 137-143

 3. CIEĆKO Z., HARNISZ M., WYSZKOWSKI M., NAJMOWICZ T. 2004. Dynamika zawartości wapnia w osadach ściekowych podczas ich kompostowania z różnymi dodatkami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 31-38.

 4. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Effect of soil contamination by cadmium on potassium uptake by plants. Pol. J. Environ. Stud., 13(3): 333-337.

 5. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Kształtowanie się zawartości manganu w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 715-722.

 6. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość żelaza w roślinach. Rocz. PZH 55(supl.): 169-175.

 7. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. The effect of soil contamination with cadmium on the phosphorus content in plants. Electron. J. Pol. Agricult. Univ., Environ. Develop., 7(1): http://www.ejpau.media.pl/series/ volume7/issue1/environment/art-05.html.

 8. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość wapnia w roślinach. J. Elem., 9(4): 559-567.

 9. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. The effect of elevated cadmium content in soil on the uptake of nitrogen by plants. Plant, Soil, Environ. 50(7): 283-294.

 10. CIEĆKO Z., KRAJEWSKI W., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2004. Działanie nawożenia fosforem na zawartość i jakość białka w bulwach ziemniaka. Prace Nauk. AE Wrocł., Chemia 1017: 99-110.

 11. CIEĆKO Z., KRAJEWSKI W., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2004. Wpływ nawożenia fosforem na plonowanie, zawartość skrobi i witaminy C w bulwach ziemniaka. Prace Nauk. AE Wrocł., Chemia 1017: 120-132.

 12. CIEĆKO Z., KRAJEWSKI W., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2004. Zawartość włókna, tłuszczu i popiołu w bulwach ziemniaka w zależności od nawożenia fosforem. Prace Nauk. AE Wrocł., Chemia 1017: 111-119.

 13. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E., KRAJEWSKI W., NOWEL S. 2004. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość siarki w roślinach uprawnych. W: Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju (red. Ciećko Z.). Monogr. Kom. Inż. Środ. PAN 26 (suppl.): 27-32.

 14. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A. WYSZKOWSKI M. 2004. Plonowanie i zawartość skrobi w bulwach ziemniaka w zależności od nawożenia NPK. Annal. UMCS, Sec. E. 59(4): 399-406.

 15. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A. WYSZKOWSKI M. 2004. Zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach przy drodze krajowej nr 7 Olsztynek-Płońsk. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji (red. Kejna M., Uscka J.), Bibl. Monit. Środ., UMK Toruń: 253-260.

 16. KRZYWY E., WOŁOSZYK CZ., MAZUR T., KRZYWY J. 2004. Zmiany składu chemicznego w czasie kompostowania wycierki ziemniaczanej z osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 181-188.

 17. KRZYWY E., WOŁOSZYK CZ., MAZUR T., KRZYWY J. 2004. Zmiany zawartości kadmu, niklu i ołowiu w czasie kompostowania wycierki ziemniaczanej z osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 173-179.

 18. Mazur T., Krzywy E., Mazur Z., Wojtas A. 2004. Wpływ kompostów otrzymanych na bazie wycierki ziemniaczanej na plon i cechy morfologiczne pszenżyta i rzepaku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 231-237.

 19. MAZUR T., MAZUR Z. 2004. Pobieranie przez plon rośliny i zawartość w glebach miedzi, manganu i cynku w zależności od systemu nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 229-234.

 20. MAZUR T., MAZUR Z. 2004. Znaczenie nawozów zielonych w kształtowaniu żyzności gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 501: 297-303.

 21. Mazur T., Mazur Z., Baran S., Oleszczuk P. 2004. Influence of long-term, animal slurry, manure and NPK application on polycyclic aromatic hydrocarbon. Ecol. Chem. Eng. A, 11(8): 749 - 754.

 22. MAZUR Z., SĄDEJ W., MAZUR T. 2004. Gospodarka składnikami pokarmowymi gnojowicy w układzie gleba-roślina. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 239-244.

 23. Mazur Z., Wojtas A., Mazur T. 2004. Zrównoważone nawożenie w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony rozwój, Kraków. 263-266.

 24. SĄDEJ W. NAMIOTKO A., BOWSZYS T. 2004. Lead,chromium, cadmium and nickel concentrations in the soil fertilized with municipal solid waste composts. Ecol. Chem. Eng. A, 11(8): 787-794.

 25. Sądej W., Ciećko Z., Namiotko A. 2004. Ocenka wlijanija komposta iż kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Ekologiczeskoje sostajanije prirodnoj sredy i nauczno-prakticzeskije aspiekty sowremiennych melioratywnych technologij. Sbornik naucznych trudow pod red. J.A. Mażajskogo. Rossijskaja Akademia Selskochoziajstwiennych Nauk. Riazań 2004: 290 – 299.

 26. Sądej W., Namiotko A., Bowszys T. 2004. Przemieszczanie się metali ciężkich do roślin w warunkach użyźniania gleb kompostami z odpadów komunalnych. Praca zbiorowa pt. „Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko” pod red. J. Drozda, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, PTSH Wrocław; 255-271.

 27. Sądej W., Sądej W., Waleryś G. 2004. Effect of basic macroelements of horse bean on its resistance towards black bean aphid Aphis fabae Scop. Monograph. Aphids and Other Hemisterous Insects, Polish Aphidological Group. 9: 131-136.

 28. Sądej,W., Przekwas K., Bartoszewicz J. 2004. Zmienność plonu i składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego wieloletniego nawożenia. Annales UMCS, sectio E, 59(1): 83-92.

 29. SĄDEJ W., SĄDEJ W., ROZMYSŁOWICZ R., MAKULEC G. 2004. Zespoły dżdżownic (Oligochaeta: Lumbricidae) warstwy ornej gleby płowej w różny sposób użytkowanej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 498: 193-200.

 30. Wojtas A., Bełdycka M. 2004. Oddziaływanie nawożenia mineralnego i osadów ściekowych na plonowanie wierzby krzewiastej. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Przyrodnicze Uwarunkowania Zrównoważonego Rozwoju – Suplement do nr 26, Lublin: 49-55.

 31. WOJTAS A., CIEĆKO Z., SĄDEJ W., ZIELIŃSKA A. 2004. Wlijanije oczistki stocznych wód na niekotoryje pokazatieli w wodie ręki Jemiołówka. Sbornik naucznych trudov „Socjalno-gigieniczeskij monitoring zdorowija naselenija". Riazanskij Gosudarstwiennyj Medycynskij Universitet, Riazań. 396-398.

 32. Wyszkowki M., Wyszkowska J. 2004. Wpływ zanieczyszczenia gleby cynkiem, niklem, miedzią i ołowiem na plonowanie i gospodarkę makroelementami w owsie.  J. Elem., 9(1): 61-70.

 33. WYSZKOWSKI M. 2004. Effect of soil contamination with nickel and magnesium on the ionic ratios between macroelements in yellow lupine. Ecol. Chem. Eng. A, 11(8): 833-839.

 34. WYSZKOWSKI M. 2004. Wpływ magnezu i niklu na zawartość makropierwiastków w łubinie żółtym. J. Elem. 9(3): 509-515.

 35. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2004. Skład chemiczny rzepaku jarego i gorczycy białej a aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej Treflanem 480 EC. Annales UMCS, sectio E, 59(4): 1631-1638.

 36. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2004. The effect of soil contamination with cadmium, chromium and mercury on the yield and content of macroelements in oats. Pol. J. Natur. Sc. 16(1): 123-131.

 37. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2004. Współzależność między zawartością makroelementów w jęczmieniu jarym a aktywnością enzymatyczną gleby zanieczyszczonej Chwastoxem Trio 540 SL i Granstarem 75 WG. Annales UMCS, sectio E, 59(4): 1639-1649.

 38. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J., ZIÓŁKOWSKA A. 2004. Effect of soil contamination with diesel oil on yellow lupine yield and macroelements content. Plant Soil Environ., 50(5): 218-226.

 

rok 2003

 

 1. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2003. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość magnezu w roślinach. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 22: 89-94

 2. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T. 2003. Oddziaływanie wybranych substancji na immobilizację arsenu w glebie zanieczyszczonej tym pierwiastkiem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 53-59

 3. CIEĆKO Z., NOWEL S., NAJMOWICZ T. 2003. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby cynkiem na plonowanie i skład chemiczny owsa. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN pt. „Inżynierskie, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonegorozwoju”. vol. 17: 49-55

 4. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2003. Wlijanie fotograficzieskich stocznych wod na urożajnost i chimiczeskij sostaw rastienij. W: Prijemy powyszienija płodorodija poczw, effiektiwnosti udobrienij i sriedstw zaszczity rastienij (red. Wiłdflusz I.R.), 2: 333-336

 5. MAZUR T., MAZUR Z. 2003. Nawożenie zrównoważone w systemach rolnictwa. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN pt. „Inżynierskie, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju”, vol. 17: 49-55

 6. MAZUR T., SĄDEJ W., MAZUR Z. 2003. Nawożenie organiczne w gospodarstwach bezinwentarzowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 287-293

 7. MERCIK S., MAZUR T., ŁABĘTOWICZ J., URBANOWSKI S., LENART S., STĘPIEŃ W., SĄDEJ W. 2003. Ocena trzech systemów nawożenia stosowanego w 5 wieloletnich doświadczeniach polowych na podstawie plonowania zbóż i wykorzystania składników pokarmowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 295-303

 8. ROGALSKI L., CIEĆKO Z. 2003. Uwarunkowania antropogeniczne w ochronie środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. „Humanistyczny Profil Ochrony Środowiska”, 137-142

 9. SĄDEJ W., MAZUR T. 2003. Sravnienije vlijanija pazlicznych sistem mnogoletniego udobrenija na urożajnost i kaczestwo zierna jęczmienia jarego jarego pszenicy ozimej. W: Prijemy powyszienija płodorodija poczw, effiektiwnosti udobrienij i sriedstw zaszczity rastienij (red. Wiłdflusz I.R.), 2: 297-304

 10. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2003. Ocena wpływu różnych systemów wieloletniego nawożenia na wysokość i jakość plonu kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 391-398

 11. SĄDEJ W., NAMIOTKO A., BOWSZYS T. 2003. Agrochemiczna ocena kompostów z odpadów komunalnych w różnych fazach ich dojrzałości. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 493/3: 847-852

 12. SĄDEJ W., PRZEKWAS K., BARTOSZEWICZ J. 2003. Porównanie wpływu wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon i jakość bulw ziemniaka jadalnego. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 22: 253-257

 13. SĄDEJ W., ROZMYSŁOWICZ R., SĄDEJ W. 2003. Populacje sprężykowatych Elateridae gleby płowej ukształtowane różnymi sposobami jej użytkowania. Prog. in Pl. Prot. 43(2): 904-906

 14. Sądej W., Sądej W., Waleryś G. 2003. Effect of basic macroelements of horse bean on its resistance towards black bean aphid Aphis fabae Scop. Aphids and Other Hemipterous Insects. Monograph Polish Aphidological Group, “Aphids and other hemipterous insects”,  vol.. 9: 131-136

 15. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2003. Effect of cadmium and magnesium on enzymatic activity in soil. Pol. J. Environ. Stud., 12(4): 479-485

 16. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2003. Effect of nickel and magnesium on soil enzymatic activity. Pol. J. Natur. Sc., 14(2): 299-307

 17. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2003. Wpływ niklu i magnezu na namnażanie się drobnoustrojów w glebie pod uprawą łubinu żółtego. Roczniki Glebozn., 54(1/2): 1-9

 18. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. 2003. Effect of soil contamination by copper on the content of macroelements in spring barley. Pol. J. Natur. Sc., 14(2): 309-320

 

rok 2002

 

 1. CIEĆKO Z., HARNISZ M. 2002. Wpływ kompostów z osadów ściekowych na zawartość potasu, wapnia i magnezu w wybranych roślinach uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484 cz. I: 77-86

 2. CIEĆKO Z., HARNISZ M. NAJMOWICZ T. 2002. Effect of sewage sludge composts on arsenic concentrations in some crops. Ecol. Chem. Eng. A, 9(11): 1301-1306

 3. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2002. Pobranie cynku przez rośliny z gleby zanieczyszczonej kadmem. Zesz. Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko”, 33: 331-337

 4. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M. 2002. Effect of soil contamination with cadmium on the proportions between macroelements in oats. Ecol. Chem. Eng. A, 9(11): 1307-1312

 5. MAZUR T. SĄDEJ W. 2002. Porównanie stanu zakwaszenia gleb w wyniku wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i nawozami mineralnymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482: 375-383

 6. MAZUR T., SĄDEJ W. 2002. Działanie wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon jęczmienia jarego i pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484, cz. I: 377-384

 7. MAZUR T., SĄDEJ W., MAZUR Z., WOJTAS A. 2002. Produkcyjno-ekologiczne skutki nawożenia gnojowicy. Acta Agrophysica, 70: 265-269

 8. SĄDEJ W., MAZUR T., BARTOSZEWICZ J. 2002. Comparison of the Chemical Composition of Soil-Ground Waters from Fields Ferilized with  Liquid Manure and Mineral Fertilizer. Acta Agrophysica, 70: 287-295

 9. MAZUR T., SĄDEJ W. 2002. Działanie wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon jęczmienia jarego i pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484, cz. I: 377-384

 10. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2002. Effect of cadmium and magnesium on microbiological activity in soil. Pol. J. Environ. Stud., 5(11): 585-591

 11. WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M. 2002. Effect of magnesium and cadmium on some microbiological and physicochemical properties of soils. Pol. J. Natur. Sc., 12(3): 221-234

 12. WYSZKOWSKI M. 2002. Effect of magnesium and cadmium on the yield and content of macroelements in yellow lupine. Polish J. Natur. Sc., 12(3): 21-35

 13. WYSZKOWSKI M. 2002. Kształtowanie się relacji między makroelementami w owsie w zależności od zanieczyszczenia gleby ołowiem. J. Elem., 7(4): 300-308

 14. WYSZKOWSKI M. 2002. Relacje jonowe pomiędzy składnikami w łubinie żółtym w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem i nawożenia magnezem. J. Elem., 7(1): 57-71

 15. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2002. Wpływ nawożenia na relacje między jonami w roślinach. Wieś Jutra: 11(52): 7-8

 

rok 2001

 

 1. CIEĆKO Z., HARNISZ M., NAJMOWICZ T. 2001. Dynamika zawartości węgla i azotu w osadach ściekowych podczas ich kompostowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 475: 253-262

 2. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., KRAJEWSKI W., ZABIELSKA J. 2001. Effect of organic matter and liming on the reduction of cadmium uptake from soil by triticale and spring oilseed rape. Sci. Total Environ., 281(1-3): 37-45

 3. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2001. Charakterystyka chemiczna osadów ściekowych z oczyszczalni mleczarskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 477: 313-318

 4. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A., WYSZKOWSKI M., ZABIELSKA J. 2001. Wlijanie kalijnogo udobrenija na sodierżanije makroeliemientow w zolie kłubniej kartofielia. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. II, Aktualnyje probliemy agrochimii w sowremiennych usłowiach (red. Wiłdflusz I.R.): 187-190

 5. CIEĆKO Z. HARNISZ M. 2001. Srawitielnyj analiz udobritielnoj cjennosti razlicznych widow komposta połucziennogo iz otstojew stocznych wod. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. II, Aktualnyje probliemy agrochimii w sowremiennych usłowiach (red. Wiłdflusz I.R.): 183-186

 6. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E., HARNISZ M. 2001. Analiz sodierżanija pitatiełnych eliemientow w otstoiach kommunałnych stocznych wod. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. II, Aktualnyje probliemy agrochimii w sowremiennych usłowiach (red. Wiłdflusz I.R.): 180-182

 7. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., RZOSKA R. 2001. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na naturalne ubytki przechowalnicze bulw ziemniaka odmiany Mila. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 11: 155-163

 8. CZAJKA W., CWALINA B., GRONOWICZ Z., ŻOŁNOWSKI A. 2002. Fungi colonizing potato stem bases depending on the method of nitrogen fertilization. Pol. J. Natur. Sc., 12(3): 65-71

 9. MAZUR T., MAZUR Z., WOJTAS A., GRZEŚKOWIAK A., 2001, Wpływ nawozów wieloskładnikowych na wielkość i jakość plonów roślin uprawianych w 4-polowym zmianowaniu. Fol. Univ. Agric. Stetin, Agricultura 89: 113-120

 10. MAZUR T., MAZUR Z., WOJTAS A., MALICKI M., 2001, Nawozowa wartość kompostów otrzymanych z osadów i odpadów tłuszczowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 475: 341-348

 11. MAZUR T., SĄDEJ W. 2001. Modifications of soil physico chemical properties as a result of long lasting mineral and organic fertilization. "The Role of Soil in Functioning of Ecosystems" Acta Agrophysica 52: 193-200

 12. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2001. Reakcja jaczmenia jarogo i pszenicy ozimoj wyraszczywajemych na svetłosieroj poczve na mnogoletnee organiczeskoe i mineralnoe udobrenije. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. I, Probliemy wosproizwodstwa poczwiennogo płodorodia (red. Worobiew W.B.): 147-153

 13. SĄDEJ W., MAZUR T. 2001. Wpływ 29 letniego nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość potasu i magnezu w roślinach oraz ich bilans w glebie płowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 480: 317-327

 14. SĄDEJ W., SĄDEJ W. 2001. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na liczebność populacji mszycy burakowej Aphis fabae scop. na bobiku. Prog. in Pl. Prot. 41(2): 555-558

 15. WYSZKOWSKI M. 2001. Straty witaminy C w bulwach ziemniaka w czasie przechowywania w zależności od nawożenia NPK i Mg. Biul. IHAR, 217: 205-212

 16. WYSZKOWSKI M. 2001. Wpływ magnezu na kształtowanie plonów i wzajemnych relacji między niektórymi .jonami w roślinach. Wyd. UWM, Rozprawy i monografie, 52: 1-92

 17. WYSZKOWSKI M. 2001. Zmiany pobrania makroskładników przez pszenżyto jare w zależności od nawożenia mineralnego. Biul. Magnezol., 6(4): 700-708

 18. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2001. Wpływ zwalczania Phythophthora infestans fungicydami w uprawie ziemniaka na plon i jakość bulw. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 12: 399-409

 19. ŻOŁNOWSKI A. 2001. Oddziaływanie nawożenia magnezem i NPK na zawartość glikoalkaloidów w liściach i bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 480: 369-375

 

rok 2000

 

 1. CIEĆKO Z., ŁOPIEŃSKI W., WYSZKOWSKI M. 2000. Reakcja jęczmienia jarego na nawożenie ściekami z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw (Badania wstępne). Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura (84): 57-62

 2. CIEĆKO Z., ROGALSKI L. 2000. Węglowodory aromatyczne źródła i zagrożenie dla człowieka. Acta Universitatis Masuriensis Olecko, Episteme 8: 69-78

 3. CIEĆKO Z., RZOSKA R., ROLKA E., HARNISZ M. 2000. Wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem na plonowanie i skład chemiczny marchwi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 889-894

 4. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M. 2000. Oddziaływanie nawożenia NPK i magnezem na zawartość mikroelementów pokarmowych (Fe, Cu, Zn i Mn) w bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 197-204

 5. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2000. Działanie zanieczyszczenia gleby ołowiem i nawożenia wapnem na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 472(1): 129-136

 6. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., KOZON E. 2000. Plonowanie i skład chemiczny kukurydzy uprawianej na glebie zanieczyszczonej kadmem. Zesz. Nauk. PAN " Człowiek i Środowisko", 26: 253-257

 7. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., KRAJEWSKI W. 2000. Changes in vitamin C concentration in potato tubers in relation to growth stages and NPK and Mg fertilization. Natur. Sc., 5: 151-157

 8. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., KRZYWY J. 2000. Zmiany zawartości niektórych składników mineralnych w bulwach ziemniaka pod wpływem nawożenia NPK i Mg. Biul. IHAR, 213: 125-129

 9. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., ZABIELSKA J. 2000. Wpływ nawożenia NPK, Mg i K na zawartość chlorofilu w liściach ziemniaka. Biul. IHAR, 213: 131-136

 10. MAZUR T., CIEĆKO Z., 2000. Nawożenie organiczne w zintegrowanym rolnictwie. Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura (84): 285-288

 11. ROGALSKI L., CIEĆKO Z. 2000. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na człowieka. Acta Universitatis Masuriensis Olecko, Episteme 8: 79-89

 12. SĄDEJ W. 2000. Badania nad przemianami fosforu w glebach i jego wykorzystaniem przez rośliny uprawne w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Wydawnictwo UWM, Olsztyn. Rozprawy i monografie, 33: 1-78

 13. SĄDEJ W., MAZUR Z. 2000. Zawartość dwutlenku węgla w zależności od nawożenia. Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura (84): 435-439

 14. WYSZKOWSKI M. 2000. Reakcja kukurydzy na nawożenie magnezem stosowane we współdziałaniu z azotem, fosforem i potasem. Biul. Magnezol. 5(2): 112-123

 15. WYSZKOWSKI M. 2000. Zmiany zawartości makroskładników w plonie pszenicy jarej w zależności od nawożenia magnezem, fosforem i potasem. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 10: 213-223