Posiedzenie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia będzie uczestniczył 30.06.2015 r.  w posiedzeniu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.