Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

DYREKTOR FILII W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ma zaszczyt zaprosić

na

    Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

która odbędzie się

                                                                           5 października 2021 r. o godz. 1200

                                                                         w Auli Filii UWM w Ełku

                                                                          przy ul. T. Kościuszki 21, s. 105

Program uroczystości

 • Hymn państwowy
 • Hymn Unii Europejskiej
 • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne dra mult. Jacka Janusza Mrozka
 • Przemówienie Rektora UWM
 • Gaudeamus Igitur
 • Wręczenie nominacji opiekunom roku
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Wykład inauguracyjny dra n. med. Ewy Kupcewicz

- Poczucie samotności a satysfakcja z życia studentów pielęgniarstwa w Polsce, Hiszpanii i Słowacji w czasie pandemii Covid-19

 • Zamkniecie uroczystości
 • Hymn Uniwersytecki