Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego II rok oraz Administracji drugiego stopnia

Zajęcia z Etykiety odbędą się na platformie Microsoft Teams::

Administracja II stopnia - 04.06.2020 (czwartek) - godz. 16:45-20:00

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok -  06.06.2020 (sobota) - godz. 16:00-19:15

Zajęcia z Ochrony własności intelektualnej odbędą się na platformie Moodle:

Administracja II stopnia - 06.06.2020 (sobota) - godz. 13:30-15:00 lub 15:00-16:30

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok -  06.06.2020 (sobota) - godz. 13:30-15:00 lub 15:00-16:30