Studenci Administracji III roku

Zgodnie z decyzją Rektora nr 53/2020

wznawia się realizację zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej w Filii UWM w Ełku

na ostatnich latach studiów wyższych 

od dnia 1 czerwca 2020 roku. 

 

Zajęcia są obligatoryjne zarówno dla studentów jak i wykładowców.
Odbywać się będą zgodnie z planem.