Rozporządzenie MNiSW - LEGITYMACJE STUDENCKIE

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12.02.2020r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporzadznie w sprawie studiów, zgodnie z którym elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności.