Przedsięwzięcia e-learningowe w Kijowie

12-15 listopada, w Kijowie, w Centrum Konferencyjnym President, odbyło się jesienne posiedzenie grupy ds. e-learningu Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (PfP Consortium Advanced Distributed Learning Working Group – ADL WG). Uczestniczyło 40 ekspertów e-learningu z osiemnastu krajów NATO oraz państw partnerskich. Jedyną osobą z Polski był przedstawiciel UWM w Olsztynie, Filia w Ełku. Przedstawił prezentację dot. rozwijana e-learningu w krajach objętych programami NATO DEEP oraz kierował obradami syndykatu debatującego nad nowymi zadaniami/ rolami dla dydaktyka e-learningu w kontekście dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wpływu mediów społecznościowych na kształcenie.

Z kolei 16 listopada, w centrum konferencyjnym Fairmont, zorganizowana została pierwsza e-learningowa konferencja Sił Zbrojnych Ukrainy. Uczestniczący w niej przedstawiciel UWM w Olsztynie, Filia w Ełku, przedstawił prezentację o wdrażaniu portalu e-learningowego dla potrzeb programu NATO DEEP. Kolejnym zagadnieniem był e-learningowy kurs podstaw cyberbezpieczeństwa, opracowywany dla potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy.