Posiedzenie Komisji ds. Równości Szans UWM Olsztyn

W dniu 25.10.2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds.
Równości Szans UWM Olsztyn. Z ramienia Filii w Ełku udział brał dr
Piotr Wojnicz. Omówiono szereg rozwiązań na rzecz równego
traktowania dla całej społeczności akademickiej oraz nakreślono plan
działań na przyszłość.

 - decyzja nr 84/21 Rektora UWM w Olsztynie z 16.09.21

- procedura przeciwdzialania dyskryminacji UWM