Platforma e-learningowa Filii UWM w Ełku w nowej odsłonie

 
 Platforma e-learningowa Filii UWM w Ełku w nowej odsłonie
Po pomyślnym zakończeniu kompleksowych testów, platforma e-learningowa Filii UWM w Ełku: www.uwmelk.edu.pl, funkcjonuje w wersji 6.3, co jest pierwszym takim rozwiązaniem w Polsce i jednym z pierwszych w świecie. 
 
Platforma LMS ILIAS w wersji 6.3, w porównaniu z wykorzystywaną od października 2018 roku wersję LMS ILIAS 5.4., wprowadza ponad sto nowych elementów, przy czym diametralnie zmienia się sposób nawigacji i dostępu do funkcjonalności. Integralnym elementem wersji 6.3 jest xAPI/cmi5, standard e-learningowy, który pozwala treściom oraz systemom nauczania na wzajemne komunikowanie się. Ważnym elementem jest funkcjonalność "czat", poszerzająca możliwości prowadzenia komunikacji w ramach e-learningu synchronicznego, czyli w czasie rzeczywistym.  Konta i zasoby, dostępne w obecnej wersji platformy zostają zachowane, podobnie jak integracja z systemem wideokonferencyjnym BigBlueButton oraz innymi wtyczkami, np H5P.
Platforma www.uwmelk.edu.pl, to kluczowe narzędzie/system pozwiązany z tworzeniem pracowni e-learningowej dla Filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku. Zakup wyposażenia pracowni został współfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Umowa nr: POWR.03.05.00-00-Z201/18.