Informacje dla Dyplomantów 2020/2021

Uprzejmie inforujemy, iż w zakładce Studenci -> Dyplomanci zamieszczone zostały zagadnienia na egzamin dyplomowy oraz wzór pracy dyplomowej.