BIOmagic

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        BioMagic           

 

         

BIOPRODUKTY Z BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ POZYSKANEJ 
Z GRUNTÓW MARGINALNYCH  W CELU WYPEŁNIENIA LUKI OBECNEJ W NARODOWEJ BIOGOSPODARCE

 

Projekt realizowany w ramach umowy nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.05.2021 r.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG

 

Kierownik Projektu

Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców
ul. Plac Łódzki 3, 10-724 Olsztyn
tel. 89/523 48 38
e-mail: mariusz.stolarski@uwm.edu.pl
https://bioeconomy.uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/cbeo
http://wril.uwm.edu.pl/