Strona główna

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano uchwałą Senatu UWM w dniu 24 listopada 2006 r.

Misją Centrum jest integrowanie działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii w zakresie bioprocesów oraz energii odnawialnej.

Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi biogospodarki i energetyki odnawialnej oraz tworzenie modelowych technologii i instalacji pilotażowych przetwórstwa biomasy i wykorzystujących źródła odnawialne, stanowiących jednocześnie warsztat badawczy, bazę edukacyjną i funkcjonalne wzorce obiegu energii i materii w gospodarce cyrkulacyjnej.

W strategii rozwoju Centrum zakłada się tworzenie regionu wiedzy o innowacyjnych technologiach biogospodarki i energetyki odnawialnej przyjaznych środowisku, w którym efekty badań naukowych znajdują praktyczne zastosowanie i przekładają się na sukces komercyjny zaangażowanych podmiotów gospodarczych.