Konferencja naukowa "Trends and Challenges in European and National Criminal Policy"

W dniu 12 kwietnia 2024 r. pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej “Trends and Challenges in European and National Criminal Policy”, zorganizowanej przez Uniwersytet Mykolasa Romerisa w Wilnie (Litwa). Dr Joanna Narodowska wygłosiła referat pt. "Criminological and Legal Aspects of Illegal Pet Market", natomiast dr Maciej Duda zaprezentował wystąpienie pt. "Hate Crimes in Poland. Legal and Criminological Aspects".

Fourth International Scientific and Practical Conference "Trends and Challenges in European and National Criminal Policy" - MRU (mruni.eu)