Kontakt i adres ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM
Zarząd Uczelniany
ul. R. Prawocheńskiego 4 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-51; tel./fax +48 89 523-45-33
e-mail: zuznp@uwm.edu.pl