Członek ZNP

Co mi daje przynależność do ZNP?

 

1. Obronę  praw  i reprezentowanie  interesów pracowniczych wobec pracodawcy.

2. Możliwość aktywnego działania, społecznego integrowania oraz otrzymania pomocy materialnej.

3. Możliwość zgłaszania i realizowania ciekawych inicjatyw.

4. Możliwość tańszego wypoczynku w obiektach ZNP rozlokowanych w atrakcyjnych miejscach Polski  (sanatoria, domy wypoczynkowe, hotele).

5. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego i rzeczowego (zapomogi losowe bezzwrotne, dofinansowanie wyprawki szkolnej, bony dla emerytów i rencistów, zasiłki statutowe, paczki dla dzieci członków).

 

KIM JESTEŚMY,  DLA KOGO JESTEŚMY

FORMY AKTYWNOŚĆI

INICJATYWY CZŁONKÓW ZNP

ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU