Komunikat Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM w Olsztynie

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 06 grudnia 2019 r. przyjęła stanowisko, w którym domagała się od Rządu RP realizacji obietnicy podnoszenia w kolejnych latach wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Informacja o tym została zamieszczona za pośrednictwem mediów społecznościowych 08 grudnia 2019 r.

Mając w ręku tak silny argument, jak wspólny głos całego środowiska akademickiego, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyli szereg spotkań na różnych szczeblach władzy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, łącznie ze spotkaniem z Wicepremierem RP Jarosławem Gowinem.
Dzięki determinacji ZNP w projekcie budżetu na 2020 r. udało się wprowadzić środki na podwyżki w łącznej kwocie ponad 800 mln zł. Obradujący 14 lutego 2020 r. Sejm RP przyjął ustawę budżetową, nie usuwając z niej rezerwy celowej przeznaczonej na realizację obietnic płacowych, w związku z czym w najbliższych miesiącach na uczelniach powinny pojawić się pieniądze na podwyżki.
Warto podkreślić, że ten ogromny sukces nas wszystkich, jako członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, był możliwy tylko dzięki temu, że udało się pod wspólnym postulatem, wyrażonym w grudniowym stanowisku RSzWiN ZNP, zgromadzić przedstawicieli wielu środowisk z sektora szkolnictwa wyższego i nauki, łącznie z poparciem Senatów różnych uczelni.


Zarząd