Bony świąteczne

Bony świąteczne

Zarząd Uczelniany ZNP zaprasza emerytów i rencistów, będących członkami ZNP do odbioru bonów świątecznych. Bony można odbierać w sekretariacie ZNP (ul. R. Prawocheńskiego 4 – budynek stołówki).