create your own website

Welcome to 
Polish Zebrafish Society

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Zarząd Polskiego Towarzystwa "Zebrafish" postanowił przełożyć termin 5th Polish Zebrafish Society Workshop z maja na okres późniejszy.  Mamy nadzieję, że uda się go przeprowadzić jesienią bieżącego roku. O dokładnym terminie zawiadomimy później.

Zarząd Polskiego Towarzystwa "Zebrafish" 

About Society

The main task of the Society is to promote cooperation among people performing research on zebrafish (Danio rerio) in Poland and abroad. Besides the scientific collaboration, the Society promotes science education, popularization and promotion of zebrafish model organism for the general public.
The Society accomplishes its mission by (co)organizing workshops and high quality meetings devoted to zebrafish research.

News

Mobirise
Twórz niesamowite strony internetowe!

30.06.2020

We wrześniu 2020 planowany jest „PTZ on-line Meeting”. Wszyscy chętnie posłuchamy o nowych projektach naukowych z użyciem danio, realizowanych w Polsce. Może ktoś z Was ma wyniki o których chciałby podyskutować? Omówimy także wspólnie kolejny PTZ Workshop. Na początku września roześlemy Wam „doodle”, tak aby wybrać najstosowniejszy termin. DO ZOBACZENIA!!!

A "PTZ on-line Meeting" is planned for September 2020. We are all eager to hear about new scientific projects with the use of zebrafish in Poland. Maybe some of you have results that he or she would like to discuss? We will also talk about next PTZ Workshop. At the beginning of September we will send you a "doodle" to choose the most appropriate date. SEE YOU SOON!!!

26.06.2020

Zapraszamy do lektury świeżutkiego artykułu o zastosowaniu danio w popularyzacji wiedzy z zakresu biologii rozwoju:

Danio adventure. Developmental biology of the zebrafish in science popularisation

29.03.2020

Abstract Book of the Meeting of the Polish Zebrafish Society jest już dostępna on-line w repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego:

Abstract Book of the Meeting of the Polish Zebrafish Society is now available at the University of Wroclaw repository 


24.03.2020

„Mamy nadzieje że jesteście zdrowi i dbacie o to, aby w takim stanie pozostać. Decyzje co do Workshopu podejmiemy w połowie kwietnia"

Zarzad/Organizatorzy.

16.01.2020

Polskie Towarzystwo „Zebrafish”

zaprasza na:

5th Polish Zebrafish Society Workshop

13-15.05.2020 Lublin

Warsztaty odbędą się w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (ul. Dra K. Jaczewskiego 8d). Szkolenie jest przeznaczone wszystkich naukowców zainteresowanych badaniami z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio, ang. zebrafish) jako organizmu modelowego.

W czasie szkolenia odbędą się otwarte wykłady, nie wymagające rejestracji, dotyczące badań ludzkich chorób z użyciem danio pręgowanego jako organizmu modelowego (13.00-17.00 w pierwszym dniu Workshopu).

W ciągu dwóch następnych dni odbędą się praktyczne ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z tym organizmem modelowym, jego hodowlą, możliwościami użycia w badaniach, podstawowymi technikami, które wykorzystuje się w badaniach naukowych z użyciem tego modelu, takimi jak testy toksykologiczne, mikroiniekcje, w tym komórek nowotworowych (zebrafish xenograft model), obrazowanie mikroskopowe z użyciem technologii „Light Sheet”, analizy behawioralne, EEG, zastosowanie technologii edycji genów metodą CRISPR-Cas9, genotypowanie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie do 3 kwietnia 2020r. zgłoszenia oraz krótkiego abstraktu w języku angielskim (do 250 słów) na adres zebrafish.pl@gmail.com. Dodatkowo prosimy o trzy zdania opisujące motywację danej osoby.

Data: 13-15.05.2020

Rejestracja na warsztaty: do 03.04.2020

Opłata: 150 PLN dla członków PTZ, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2020, 200 PLN dla osób nie będących członkami PTZ (opłata pokrywa udział w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe oraz spotkanie integracyjne). W przypadku zapisania się do Towarzystwa istnieje możliwość przeznaczenia części opłaty na poczet składki członkowskiej na rok 2020.

Organizatorzy: Zarząd Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”

15.01.2020

Registration for the first edition of Polish zebrafish Society Travel Grant is already opened! Travel Grant is intended for all PhD students who want to complete an internship in any institution of interest in Poland. Students are able to get the funding of 2000 PLN.

All required documents and details you can find here.

All documents must be sent to Polish Zebrafish Society Grant Travel Committee! travel.grant.ptz@gmail.com

NOTE! Application deadline is 29 February 2020!


10.09.2019

Zarząd Polskiego Towarzystwa "Zebrafish" zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu, które odbedzie się dnia 26.09.19 w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Termin pierwszy rozpocznie o godzinie 13.00, natomiast drugi o godzinie 13.15. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa. 

01.07.2019

Termin rejestracji na "Meeting of the Polish Zebrafish Society", który odbędzie się dniach 26-27.09.19 w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zostaje przedłużony do 08.07.19. 

Serdecznie zapraszamy :)

01.04.2019
Rozpoczynamy rejestrację na "Meeting of the Polish Zebrafish Society"
Rejestracja

13.03.2019


Polskie Towarzystwo „Zebrafish“ zaprasza na „Meeting of the Polish Zebrafish Society“, który odbedzie się w dniach 26-27.09.19 w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Na organizowaną przez nas konferencję naukową zapraszamy wszystkich zainteresowanych badaniami z użyciem danio pręgowanego jako organizmu modelowego.
Przed Konferencją odbędzie się także Walne Zgromadzenie naszego Towarzystwa.
Koszt uczestnictwa w Konferencji:
-100 PLN dla członków PTZ
-150 PLN dla osób nie będących członkami PTZ
W przypadku deklaracji chęci wstąpienia do Towarzystwa różnicę (50 PLN) będzie można zaliczyć na poczet części składki za rok 2019*.
-dla doktorantów bezpłatnie
Wstępny program tutaj.
Wkrótce rozpoczniemy rejestrację.
Aktualnie informacje o naszej konferencji na naszej stronie w zakładce „Meeting of the Polish Zebrafish Society“.
*Roczna opłata członkowska wynosi 80 PLN dla członka zwykłego oraz 40 PLN dla doktoranta/studenta.

20.02.19
 4th Polish Zebrafish Society Workshop we Wrocławiu już za nami. Dwa intensywne dni. Sporo ciekawych informacji. Wiele inspirujących rozmów. Dziękujemy, że byliście z nami!
     Zdjęcia z naszego 4th Polish Zebrafish Society Workshop można obejrzeć w Galerii.
Zapraszamy też do wstąpienia w szeregi naszego Towarzystwa. Aby to zrobić wystarczy wypełnić formularz, podpisać i przesłać na nasz adres zebrafish.pl@gmail.com. W razie wątpliwości i pytań prosimy nie wahać się do nas napisać. Członkowie naszego Towarzystwa mają możliwość uzyskania gratyfikacji w postaci obniżonej opłaty za szkolenia bądź konferencje organizowane przez nasze Towarzystwo. Planujemy też fundowanie stypendiów na krótkie staże dla członków Towarzystwa w ramach działalności statutowej.


24.01.19
W związku z tym, że kilka osób wycofało się z uczestnictwa, są jeszcze wolne miejsca na Zebrafish Workshop we Wrocławiu! ZAPRASZAMY
DO WYSYŁANIA APLIKACJI!!!

Mobirise

14.12.18


Polskie Towarzystwo „Zebrafish”
zaprasza na:

4th Polish Zebrafish Society Workshop
14-15.02.2019 Wrocław

ZEBRAFISH AND HUMAN DISEASES 


Warsztaty odbędą się w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytetu Wrocławskiego (Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław). Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które prowadzą badania z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio, ang. zebrafish) jako organizmu modelowego i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaawansowanych technik eksperymentalnych.
W czasie szkolenia odbędą się wykłady otwarte dotyczące badań molekularnych podstaw chorób ludzkich z użyciem danio pręgowanego jako organizmu modelowego (13.30-18.00 w pierwszym dniu Workshopu).
Ćwiczenia praktyczne prowadzone pierwszego dnia przez doświadczonych naukowców będą dotyczyły przykładowych metod wykorzystywanych w modelowaniu ludzkich chorób takich jak epilepsja oraz przeszczepianie ludzkich komórek nowotworowych (zebrafish xenograft model). Drugiego dnia ćwiczeń uczestnicy będą analizowali uzyskane fenotypy za pomocą zaawansowanego sprzętu (analiza mikroskopowa i behawioralna).
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie zgłoszenia oraz krótkiego listu motywacyjnego w języku polskim lub angielskim (do 250 słów), na adres zebrafish.pl@gmail.com do 7 stycznia 2019r. Z uwagi na to ze liczba miejsc jest ograniczona (20) uczestnicy zostaną wybrani przez organizatorów na podstawie w/w listu motywacyjnego.
Data: 14-15.02.2019
Rejestracja na warsztaty: do 7.01.2019
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 21.01.2019
Opłata: 150 PLN dla członków PTZ, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2018,
200 PLN dla osób nie będących członkami PTZ (udział w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe oraz spotkanie integracyjne)
Organizatorzy: Zarząd Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”
Szczegóły na www.facebook.com/PolishZebrafishSociety/
oraz w zakładce 4th Zebrafish Workshop


29.09.18


Za nami "3rd workshop of the Polish Zebrafish Society – zebrafish basic concepts and techniques", który odbył się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęc w galerii
Sądząc po dużej liczbie zgłoszeń nadal jest zapotrzeboweanie na tego typu Warsztaty, dlatego już teraz planujemy następne, które odbeda się 14-15.02.2019 w Instytycie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.


22.06.18


Polskie Towarzystwo „Zebrafish”
zaprasza na:

3rd workshop of the Polish Zebrafish Society – zebrafish basic concepts and techniques

Warsztaty odbędą się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 13 i 14). Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób, które zaczynają bądź zamierzają zacząć badania z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio, ang. zebrafish) jako organizmu modelowego. W czasie szkolenia odbędą się wykłady oraz praktyczne ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z hodowlą danio pręgowanego, możliwościami użycia w badaniach oraz podstawowymi technikami wykorzystywanymi w badaniach naukowych z użyciem tego organizmu modelowego. Szkolenie będzie poświęcone m.in. testom toksykologicznym, technikom „high throughput screening”, mikroiniekcjom, CRISPR / Cas9, obrazowaniu mikroskopowemu i analizom behawioralnym.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie zgłoszenia oraz krótkiego listu motywacyjnego w języku polskim (do 250 słów), na adres zebrafish.pl@gmail.com. W przypadku dużej liczby chętnych, przewyższającej możliwości prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy zostaną wybrani na podstawie w/w listu motywacyjnego.
Uczestnictwo w pierwszym dniu Warsztatów (cześć teoretyczna) jest bezpłatne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką (nie jest wymagana rejestracja).

Data: 5-7 Wrzesień 2018
Rejestracja na warsztaty: do 27 Lipca 2018
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 3 Sierpnia 2018
Opłata: 100 PLN (udział w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe oraz spotkanie integracyjne)
Organizatorzy: Zarząd Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”

Zapraszamy też na: www.facebook.com/PolishZebrafishSociety/
oraz do zakładki na stronie Polish Zebrafish Society 3rd PZS Zebrafish Workshop
Zapytania można też kierowac bezpośrednio na adres naszgo Towarzystwa zebrafish.pl@gmail.com

21.06.18


Chetnych do przystąpienia do naszego Towarzystwa zapraszamy do wypełnienia "WNIOSKU O CZŁONKOWSTWO" i przesłanie go na adres Towarzystwa zebrafish.pl@gmail.com 

24.04.18

Planujemy następny "3nd PZS Zebrafish Workshop", który odbędzie się 05-07.09.18 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wstępny program zaprezentujemy wkrótce.

25.03.18 

W czasie "2nd International FishMed Conference on Zebrafish Research" w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Towarzystwa na którym wybrano nowy Zarząd. Przewodniczącym został prof. Przemko Tylżanowski (z prawej), Zastęcą przewodniczącego dr.  Marta Migocka-Patrzałek (po środku), a Skarbnikiem dr Piotr Podlasz (z lewej).

Mobirise

Management Committee

Follow us!

Address

Kazimierza Jaczewskiego 8 str                     
Lublin, 20-090

Contacts

Email: zebrafish.pl@gmail.com
REGON: 380072077,
NIP: 7123369870 
Account number:
15114020040000300277842528

Links


Feedback

Please send us your ideas, bug reports, suggestions! Any feedback would be appreciated.