Informacje o postępowaniu nr 84/2019/US/DZP

Przeprowadzenie 14 specjalistycznych szkoleń i warsztatów z zakresu metodyki i dydaktyki dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2021 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
Numer postępowania:84/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:11-03-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Informacja o udzieleniu zamówienia: