Informacje o postępowaniu nr 536/2019/PN/DZP

Budowa i montaż podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:536/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:10-12-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Dokumentacja:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: