Informacje o postępowaniu nr 35/2020/PN/DZP

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa artykułów reklamowych na potrzeby promocji oferty kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:35/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:03-02-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: