Informacje o postępowaniu nr 164/2017/PN/DZP

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:164/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:16-05-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Dodatkowe uwagi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wyniki:
Unieważnienie: