Wykłady otwarte: Disputationes Theologicae

27. ks. dr Zdzisław Kieliszek, Dlaczego warto dzisiaj zainteresować się myślą Immanuela Kanta>

26. Dr hab. Aleksandra Nalewaj, Judasz w powieści R. Brandstaettera "Jezus z Nazarethu">

25. ks. dr Hubert Tryk, Działalność charytatywna jako wyraz wiarygodności Kościoła

24. dr Maria Piechocka-Kłos Kim były westalki dziewicze kapłanki Rzymu?

23. ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM Nieomylność papieska. Kiedy Papież może się pomylić?

22. prof. dr hab. Michał Wojciechowski Co naprawdę mówi Apokalipsa św. Jana?

21. ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, Św. Jan z Kwidzyna

20. ks. dr Antoni Jucewicz, Dziecko w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym

19. Alberta Piette, Człowiek i jego indywidualna przestrzeń

18. prof. dr hab. Barbara Rozen, prof UWM, Inny wśród nas

17. prof. dr hab. Stefan Ewertowski, prof UWM, Ostatnia Wieczerza - Świeszewskiego

16. prof. dr hab. Zdzisław Żywica, prof UWM, Paweł apostoł o sumieniu Ostatnia Wieczerza - Świeszewskiego

15. prof. dr hab. Michał Wojciechowski, Jak powstały Ewangelie?

14. dr Małgorzata Tomkiewicz,Twoja płeć - twój wybór? Perspektywa prawna.,

13. s. dr hab. Ambrozja Kalinowska, Ks. Infułat Antoni Jagłowski (1891-1974) dobrze zasłużony dla Kościóła i ojczyzny, 26 kwietnia 2017 roku.

12. dr Aleksandra Nalewaj, Nie wystawiajmy Pana na próbę, 1 Kor (10, 9) - wspólnota koryncka w nauczaniu św. Pawła, 22 marca 2017 roku

11. Ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof UWM. "Nauczanie o miłosierdziu w świetle..." 16 listopada 2016 roku

11. Ks. dr Paweł Rabczyński, Rektor, 450 lat WSD „Hosianum” (1565-2015), 19 października 2016 roku

10. Ks. dr Cezary Opalach, Kilka słów o (nie)skutecznym wychowaniu, 6 czerwca 2016 roku

9. Ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński, kustosz dyplomowany, 13 kwietnia 2016 roku

8. Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF, Krótka opowieść o sumieniu, 02 marca 2016 roku.

6. Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof UWM, Stwierdzenie nieważność małżeństwa, 13 stycznia 2016 roku

5. Kościół po Soborze Watykańskim II, 9 grudnia grudnia 2015 roku 

 4. Ks. dr Karol Jasiński, Bóg umarł czy tylko się ukrył?, 4 listopada 2015 roku

 

3. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM, Mój przyjaciel święty - rzecz o fenomenie Świętego w doświadczeniu wiary religijnej, 15 października 2015 roku 

 2. ks. dr hab. Jacek Pawil, prof. UWM, Homo animae czy homo animalis?, 13 maja 2015 roku

 

 1. ks. dr Zdzisław Kieliszek, O Immanuela Kanta poczuciu humoru, 15 kwietnia 2015 roku