VIII OI Seminarium Hagiologiczne

VIII OGÓLNOPOLSKIE INTERDYSCYPLINARNE 
SEMINARIUM HAGIOLOGICZNE

Święty Jakub Większy Apostoł w wierze, pobożności, teologii i sztuce 
– dawniej i dziś 
Perspektywa uniwersalna i regionalna

6 listopada 2018 r., godz. 9:00-14:15

Miejsce: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, sala 8

Organizatorzy: 
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Parafia Archikatedralna przy Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Olsztynie

 
Sesja I: godz. 9:00-10:00
Święty Jakub w źródłach pisanych

Przewodniczy:dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM [Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Jakub Większy – problem tożsamości

Ks. dr hab. Zdzisław J. Żywica, prof. UWM [Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Ewangelijny profil św. Jakuba Większego

Dr Tomasz Czura [Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Droga od kontemplacji do działania – teologiczna interpretacja postaci św. Jakuba Większego w świetle tekstów Nowego Testamentu

Dr hab. Marta Kowalczyk [Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu]: „Tajemnica Composteli” Alberto S. Santosa zachętą do reinterpretacji historii i rehabilitacji Pryscyliana Danigicusa


Sesja II: godz. 10:00-11:45
Święty Jakub – nauczyciel „drogi” pielgrzymowania

Przewodniczy: ks. dr Paweł Rabczyński

Ks. mgr Dariusz Doburzyński [Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]: Globalny zasięg i wieloaspektowość badań współczesnego pielgrzymowania, zwłaszcza fenomenu Camino de Santiago

Mgr Helena Kuczyńska [Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Camino jako droga do świętości – refleksje teologiczne na temat pielgrzymek

Ks. dr hab. Grzegorz Bachanek, prof. UKSW [Wydział Teologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie]: Święty Jakub Apostoł (Większy) jako patron pielgrzymowania

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek [Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Camino de Santiago – Droga w głąb

Ks. dr Grzegorz Puchalski [Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu]: Specyfika i duchowość pielgrzymowania jakubowego

Dr Agnieszka Ptak i Michał Ptak [Fundacja Idź Dalej]: Przejść siebie. Pielgrzymowanie do św. Jakuba w działaniach Fundacji Idź Dalej

Dr Izabela Wyszowska [Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu]:Droga Świętego Jakuba w Wielkopolsce w perspektywie turystyczno-kulturowej


Sesja III: godz. 11:45-12:45
Święty Jakub w muzyce i sztuce

Przewodniczy: dr hab. Marta Kowalczyk

Dr hab. Zenona Rondomańska, em. prof. AM, em. prof. UWM [Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Święty Jakub Apostoł w pieśniach i muzyce – dawniej i współcześnie

Ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM [Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Postać św. Jakuba w wybranych polskojęzycznych pieśniach religijnych

S. mgr Janina Bosko [Wydział Sztuki, Kuria metropolitalna archidiecezji warmińskiej]: Święty Jakub w sztuce sakralnej na Warmii

Mgr Anna Pacanowska [Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Pracownia Konserwacji i Rekonstrukcji Witraży]: Witraż z przedstawieniem Świętego Jakuba w kościele w Sułowie


Sesja IV: godz. 12:45-13:45
Patrocinia Świętego Jakuba

Przewodniczy: dr Maria Piechocka-Kłos

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko [Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Patrocinia św. Jakuba Większego Apostoła w diecezji warmińskiej

Ks. dr Andrzej Lesiński [Parafia Archikatedralna przy Bazylice św. Jakuba w Olsztynie]: Duszpasterstwo w parafii św. Jakuba w Olsztynie

Dr Agnieszka Laddach [Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]: Święty Jakub Większy jako patron jedenastu kościołów w diecezji pelplińskiej – ustalenia, perspektywy i hipotezy badawcze

Dr Stanisław Kuprjaniuk [Fundacja proNauka w Olsztynie]:Założenie kościelno-cmentarne kościoła parafialnego pw. Świętego Jakuba Starszego w Kwiecewie

 

Sesja V i dyskusja podsumowująca wszystkie wystąpienia: godz. 13:45-14:15
Jakubowa hagiologia

Przewodniczy:dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Ks. mgr Jakub Kucha [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]: Miejsce Świętego Jakuba w katechezie

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM [Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]: Hagiologiczny profil Świętego Jakuba 

 

Zakończenie wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczących dyskusji interdyscyplinarnej o św. Jakubie

Program i plakat do pobraniu: http://www.uwm.edu.pl/ztdif/