Zapraszamy / Invitation

Wydarzenia naukowe – zaproszenie

  • 4 listopada 2020 / Nov.4, 2020 – X. Interdyscyplinarne Seminarium hagiologiczne, pt. Święta Anna w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)  [zaproszenie] / 10th Interdisciplinar-hagiological Seminar on Saint Anna in faith, piety, theology, culture and art – past and present (universal and regional perspective) [invitation]
  • 5 listopada 2020 / Nov.5,2020 – XI. Interdyscyplinarne Seminarium hagiologiczne, pt. Święci Papieże – od Grzegorza Wielkiego do Jana Pawła II – w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna) [zaproszenie] / 11th Interdisciplinar-hagiological Seminar on Saint Popes – from Gregory the Great till John Paul II – in faith, piety, theology, culture and art – past and present (universal and regional perspective) [invitation]

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | 1 380 komentarzy