Zapraszamy / Invitation

XVI Warmińskie Seminarium Hagiologiczne, pt. Święte Kobiety Mistyczki w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna);
termin: 8 listopada 2023 r.
Zaproszenie
• Termin zgłoszenia udziału: 31 maja 2023 r.
• Termin zgłoszenia tematu: 31 sierpnia 2023 r.
• Kontakt: tdf@uwm.edu.pl


XVII Warmińskie Seminarium Hagiologiczne, pt. Święta Barbara w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna); termin: 9 listopada 2023 r.
Zaproszenie
• Termin zgłoszenia udziału: 31 maja 2023 r.
• Termin zgłoszenia tematu: 31 sierpnia 2023 r.
• Kontakt: WSH-WT@wp.pl

Zob. Warmińskie Seminaria Hagiologiczne 2023 info

*** *** ***

Studia podyplomowe: Hagiologia kulturowa

Zapraszamy na Studia podyplomowe w zakresie Hagiologii kulturowej

ZAPEWNIAMY:

  • specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną popartą doświadczeniem współpracy interdyscyplinarnej [historia, historia sztuki, muzykologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, teologia];
  • zapoznanie z tematyką szczegółową na temat świętych, śladów pamięci o nich, pozostawionych w różnych sektorach kultury, a także poznanie sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w dydaktyce i komunikacji społecznej.
  • świadectwo, które wskazuje na podwyższenie kwalifikacji zawodowych w ramach strategii uczenia się przez całe życie.
  • realizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w trybie online [aplikacja GoogleMeet].

REKRUTACJA: do 15 października 2021 r.
Rejestracja kandydatów internetowa na stronie: https://irk.uwm.edu.pl

Inauguracja edycji po zebraniu 20 osobowej grupy słuchaczy

Kontakt:  email: tdf@uwm.edu.pl; tel. (89) 523 91 20; Olsztyn, ul. Hozjusza 15, pokój 22

Pobierz  Plakat

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | 1 380 komentarzy