Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Państwo, 

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną , uprzejmie informujemy, że na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy do zdalnej edukacji - Microsoft Teams. Zajęcia zdalne będą odbywać się w czasie rzeczywistym, zgodnie z rozkładem zajęć.

Zajęcia dla roku pierwszego rozpoczną się 19 października, natomiast dla pozostałych roczników od 5 października.
Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 na Wydziale Teologii

Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021, określona w Decyzji Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Szczegółowe informacje i plan zajęć zostaną podane na początku października