Zgromadzenie wyborcze dotyczące wyborów do Rady Kół Naukowych w kadencji 2021-2023, 29 LISTOPADA 2021

Szanowni Państwo, 
Przewodniczący Kół Naukowych Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Serdecznie zapraszam na zgromadzenie wyborcze dotyczące wyborów do Rady
Kół Naukowych w kadencji 2021/2023.
Zgromadzenie odbędzie się 29.11.2021 o godz. 15.00 w sali 130, Plac
Cieszyński 1.

W przypadku braku kworum następne zgromadzenie wyborcze odbędzie się
29.11.2021 o godz. 15.15 w sali 130, Plac Cieszyński 1.

Z wyrazami szacunku,

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
Dr inż. Adam Więk
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Technologii i Chemii Mięsa
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie