STUDENCI WNoŻ: Rekrutacja na bezpłatne warsztaty z oprogramowania do projektowania bryłowego Solidworks

Rekrutacja WNoŻ - STUDENCI

UWAGA !

Uruchomiona została rekrutacja kandydatów do realizacji
Zadania 6. „Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ”  
w ramach projektu
„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”  (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Nabór dotyczy Modułu 1/Zadania 6:
udział w bezpłatnych warsztatach z oprogramowania do projektowania bryłowego Solidworks
realizowanych w ciągu 4 dni (3 godziny zajęć dydaktycznych dziennie).
Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia szkolenia.

W warsztatach mogą wziąć udział studenci WNoŻ (UWM)
III roku (I stopień) oraz I roku (II stopień) studiów wszystkich kierunków.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc (maksymalnie 48) decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji kursów językowych: grudzień 2021.

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja związana z udziałem w Zadaniu 6 znajdują się na stronie: https://zpr.uwm.edu.pl, w zakładce Strefa Studenta Wydziału Nauki o Żywności.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy i Załącznik 2: Zgoda na przetwarzanie danych) należy składać w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Ul. Oczapowskiego 7, pok. 103.  (dr Adriana Łobacz).

Koordynator Wydziałowy Projektu  
dr inż. Adriana  Łobacz