Zgłoszenia do 11.02.2019. XVI KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY. Bezpieczeństwo i jakość żywności

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY Bezpieczeństwo i jakość żywności(1,2) 

która odbędzie się 26.03.2019 r. w Oddziale Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie 

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów.

Organizatorami Konferencji są: Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenia młodych pracowników nauki oraz doktorantów z Państwa Zakładu/Katedry do uczestnictwa w formie krótkiego wystąpienia referatowego (5 min. lub 10 min.). Powołana Komisja po ocenie nadesłanych streszczeń określi czas przeznaczony na wystąpienie, o czym poinformuje autorów.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń (imię, nazwisko i temat wystąpienia) do dnia 11.02.2019 roku na adres damir.mogut@uwm.edu.pl (w tytule należy wpisać XVI Konferencja Naukowa). Abstrakty prac należy dostarczyć do dnia 25.02.2019 roku (z dopiskiem XVI Konferencja Naukowa-Abstrakt Imię i nazwisko). Dalsze komunikaty i szczegółowe informacje zostaną wysłane bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

(1) Jest inicjatywą w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID)

(2) Pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk

Z poważaniem,

Komitet naukowy i organizacyjny

XVI KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY

„Bezpieczeństwo i jakość żywności”

 

FORMAT ABSTRAKTU - tu