ZAPRASZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI: Biologia Molekularna dla Polskich Młodych Naukowców i Studentów; promocja działań Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej oraz Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej, Gdańsk, 14 czerwca 2019 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Biologia Molekularna dla Polskich Młodych Naukowców i Studentów; promocja działań Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej oraz Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej

Gdańsk, 14 czerwca 2019 r.

 

Wydarzenie skierowane jest do polskich studentów, doktorantów i młodych naukowców z dziedziny biologii, a także dziedzin współpracujących z biologią tj. medycyny, rolnictwa, fizyki, chemii czy informatyki. Spotkanie ma na celu promocję działań, a zwłaszcza programów stypendialnych i możliwości współpracy na wczesnym etapie kariery naukowej oferowanych przez EMBC za pośrednictwem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej- EMBO oraz EMBL.

 

Strona rejestracji konferencji https://embo-conference.ug.edu.pl/

Rejestracja uczestników do dnia 3 czerwca 2019 r.