XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

W dniach 26-27.05.2022r. pracownicy Wydziału Nauki o Żywności uczestniczyli w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw pt: „ Przetwory owocowe, warzywne i grzybowe – dla zdrowia i zrównoważonego rozwoju”, zorganizowanej przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Podczas konferencji, która odbyła się w Zegrzu (koło Warszawy), prezentowane były wykłady, referaty i postery naukowe o tematyce dotyczącej prozdrowotności surowców (owoców, warzyw i grzybów), przyswajalności bioaktywnych składników w nich występujących, metod analitycznych oraz składu surowców i przetworów, innowacji w przetwórstwie i przechowalnictwie surowców, projektowania nowych produktów, procesów, opakowań, zapewnienia bezpieczeństwa surowców oraz ich przetworów, zanieczyszczeń surowców i produktów owocowo-warzywnych, grzybów, a także aspektów środowiskowych w produkcji takich produktów żywnościowych. Pani Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz była członkiem Komitetu Naukowego i przewodniczącą jednej z sesji naukowych, a Panie dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UW-M, dr inż. Justyna Bojarska i dr inż. Iwona Szerszunowicz prezentowały referaty i postery naukowe.

Uczestnicy konferencji obradowali oraz integrowali się w pięknych okolicznościach przyrody, korzystając z atrakcji zorganizowanych przez Organizatorów, m.in. rejsu statkiem po Zalewie Zegrzyńskim.