XII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJA PRZEPŁYWÓW WIELOFAZOWYCH, XIV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM„MIESZANIE”, Olsztyn, 3-5 października 2018

KOMITET INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

KATEDRA INŻYNIERII I APARATURY PROCESOWEJ

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

 

POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ

NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

SEKCJA INŻYNIERII I APARATURY CHEMICZNEJ SITPCHEM

 

zapraszają do udziału w

XII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

PRZEPŁYWÓW WIELOFAZOWYCH

XIV  OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM„MIESZANIE”

Olsztyn, 3 ÷ 5 października 2018 roku

 

Tematyka Konferencji obejmuje charakterystykę przepływów

gaz – ciecz, ciecz – ciecz, ciało stałe - gaz– ciecz; wymianę

masy i ciepła  w układach wielofazowych; mieszanie układów

jedno- i wielofazowych; mieszanie z reakcją chemiczną; przepływy wielofazowe i procesy mieszania w instalacjach przemysłowych.

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Mgr inż. Malwina Banaszczyk

 

Więcej informacji - zobacz