Wybory kandydatów na członków Senatu UWM, na kadencję 2020-2024, 24.06.2020, godz. 9.00