Wizyta uczniów klasy II i III Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie w Katedrze Żywienia Człowieka

Na przełomie stycznia i lutego Katedrę Żywienia Człowieka odwiedzili uczniowie klasy II i III Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Młodzież kształcąca się zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w zajęciach warsztatowych dotyczących analizy sensorycznej żywności oraz podstaw żywienia człowieka. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu przybliżającego zasady prowadzenia badań sensorycznych żywności oraz mieli okazję sprawdzić swoją wrażliwość sensoryczną. W pracowni analizy sensorycznej wyszli zwycięsko z próby na zdolność rozpoznawania smaków (daltonizm smakowy), zapachów oraz intensywności barwy. W pracowni badań składu ciała uczestniczyli w badaniach biometrycznych z zastosowaniem analizatora składu ciała. Z dużym zainteresowaniem przyjęli własne wyniki badań, które zostały z nimi omówione indywidualnie wraz podaniem zaleceń żywieniowych.

 Uczniowie zwiedzili również laboratoria przygotowane do prowadzenia badań z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, pracownie technologii gastronomicznej oraz laboratoria analiz chemicznych i instrumentalnych. Wśród uczniów byli zainteresowani studiowaniem na naszym wydziale. Zapraszamy.