WAŻNA INFORMACJA

Wersja PDF --->>>  pobierz

ZAJĘCIA ZDALNE BĘDĄ REALIZOWANE RÓWNIEŻ W FORMIE ZBLOKOWANEJ:

Szczegółowy plan zajęć będzie wkrótce dostępny na stronie

Wydziału Nauki o Żywności w zakładce Student/Plany zajęć

http://www.uwm.edu.pl/wnz/student/plany-zajec

 

ZASADY WYBORU I ZAPISU NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ORAZ TERMINARZ REJESTRACJI:

http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru