UWAGA STUDENCI! TRWA REKRUTACJA (do 30 listopada) na bezpłatne warsztaty z oprogramowania do projektowania bryłowego Solidworks

Rekrutacja WNoŻ - STUDENCI

(ważne: rekrutacja kończy się 30 listopada 2019)

UWAGA !

Trwa rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 6. „Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ”  w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”  (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Nabór dotyczy Modułu 1/Zadania 6: udział w bezpłatnych warsztatach z oprogramowania do projektowania bryłowego Solidworks, które będą realizowane w 4 grupach, maksymalnie po 12 osób w każdej, w ciągu 4 dni po 3 godziny zajęć dydaktycznych dziennie.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia szkolenia.

W warsztatach mogą wziąć udział studenci WNoŻ (UWM)
III roku (I stopień) oraz I roku (II stopień) studiów wszystkich kierunków.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc (maksymalnie 48) decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji kursu: listopad – grudzień 2019.

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja związana z udziałem w Zadaniu 6 znajdują się na stronie: https://zpr.uwm.edu.pl, w zakładce Strefa Studenta Wydziału Nauki o Żywności.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy i Załącznik 2: Zgoda na przetwarzanie danych) należy składać w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Ul. Oczapowskiego 7, pok. 103.  (dr Adriana Łobacz).

Asystent Koordynatora Wydziałowego Projektu  dr inż. Adriana  Łobacz