SUKCES DYPLOMANTKI I PROMOTORA

Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek podjęła decyzję o rozstrzygnięciu konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. Do Biura KRSiO wpłynęło wiele prac na poziomie magisterskim i licencjackim.

Jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu I miejsca  pracy magisterskiej pt. „Charakterystyka wybranych handlowych preparatów probiotycznych”, którą pod kierunkiem  dr hab. Agnieszki Jankowskiej z Katedry Biotechnologii Żywności wykonała Pani mgr Małgorzata Olszewska. Paniom Promotor i Dyplomantce serdecznie gratulujemy.