STYPENDIUM DLA NAJBARDZIEJ OSZCZĘDNYCH STUDENTÓW W POLSCE

Fundacja  non-profit utworzyła program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu.   

Program stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów – dobre stopnie nie są warunkiem wstępnym. Poprzez to stypendium fundatorzy pragną  pomóc studentom, którzy efektywnie studiują przy małym budżecie.

Każde stypendium składa się z 12-miesięcznego wsparcia w wysokości 1 300 złotych na miesiąc. 

W samym 2016 roku przyznano stypendia w kwocie 1.5 milion złotych (360 000 €) w całej Europie.

Więcej informacji o stypendium znajdziesz na stronie:
https://www.mojekupony.pl/stypendium .