Seminarium Doktoranckie - Posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy

W dniu 3 kwietnia 2019 roku (środa) o godz.11.45, w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, im. prof. T. Dziamy, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy, w tym Seminarium Doktoranckie.

 

Porządek spotkania przewiduje:

 

  1. Seminarium doktoranckie Pana mgr inż. Adama Siwka (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM), wystąpienie na temat: „Technologiczne czynniki kształtujące profil smakowo-zapachowy piwa”.
  2. Seminarium doktoranckie Pani mgr inż. Emilii Szabłowskiej (opiekun naukowy: dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM), wystąpienie na temat: „Wpływ mąki z żołędzi  na wartość odżywczą oraz właściwości fizyczne wyrobów piekarskich i ciastkarskich”.
  3. Seminarium doktoranckie Pani mgr inż. Darii Sobiechowskiej (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska; opiekun pomocniczy: dr inż. Beata Piłat),  wystąpienie na temat: „Wpływ składu recepturowego i procesu technologicznego na wybrane parametry jakości napojów roślinnych”.
  4. Dokonanie oceny przebiegu seminariów i ewentualne poparcie wniosku Doktorantów o otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału  Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.
  5. Zapoznanie się z opinią Promotora oraz recenzjami rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny Ambroziak oraz ewentualne udzielenie rekomendacji do przyjęcia przez Radę Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie tej rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  6. Sprawy różne.

 

przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy

prof. dr hab. inż. Katarzyna M. Majewska