Posiedzenie Rady Wydziału, 13. 04. 2018 r. (piątek), godz. 11.00

Szanowni Państwo,
Członkowie Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności , które odbędzie się
w dniu 13.04.2018r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności im. prof. T. Dziamy.
 
Z poważaniem, 
Dziekan
Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.