Posiedzenie Rady Dziekańskiej, 13.05.2020 r. (środa) o godz. 13.30 (TEAMS)

Sz. P.

Członkowie Rady Dziekańskiej

w/m

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dziekańskiej, które odbędzie się
w dniu 13.05.2020 r. (środa) o godz. 13.30 za pośrednictwem środków
komunikacji na odległość (platforma TEAMS).


Dziekan

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz