PILNE. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Studentki i Studenci,

Uprzejmie informujemy, że Rektor UWM w Olsztynie w dniu 20 marca 2020
roku wydał Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie przedłużenia terminu
wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie z którym
terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, upływające w
marcu i kwietniu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020
roku (z ewentualnością kolejnego przesunięcia tego terminu).